Non-stop
Opintojakson nimi Dialogisuus ja tunteet työssä
Opintojakson ajankohta 08.08.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Xamkin lehtori tai muu asiantuntija
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 08.08.2022 - 30.10.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Dialogisuus ja tunteet työssä

08.08.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Työelämässä korostuvat nyt ja tulevaisuudessa inhimilliset taidot. Onnistuneen kanssakäymisen edellytyksiä ovat hyvät vuorovaikutus- ja palautetaidot, tunneäly sekä taito käsitellä konfliktitilanteita. Näitä taitoja tarvitaan kaikissa ammateissa, mutta niiden tarve korostuu palvelualoilla, joissa vuorovaikutus on osa arkisia tilanteita jatkuvasti – niin asiakkaiden suuntaan kuin työyhteisön sisälläkin.

Sisältö:

Opintojaksolla opiskelija oppii vuorovaikutus- ja palautetaitoja sekä sen, miten tunteet vaikuttavat erilaisissa tilanteissa toimimiseen. Opiskelija saa perusvalmiudet tunteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn osana onnistunutta vuorovaikutustilannetta. Opintojakson jälkeen opiskelijalla on valmiudet suoriutua taitavasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa aina palvelukokemuksen tuottamisesta konfliktitilanteiden ratkaisuun ja palautetilanteisiin.

Opintojakson teemat:

  1.  Dialogi työkaluna – taitavan vuorovaikutuksen perusta
  2.  Tunnetaidot – miten tunteet vaikuttavat meihin ja toimintaamme
  3.  Palautetaidot – palautteen antaminen ja vastaanottaminen
  4.  Konfliktitilanteiden taitava käsittely

Arviointikriteerit

Arviointi: 

Opintojakson hyväksytty suorittaminen vaatii kaikkien osioiden oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

2 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 54 tunnin työmäärää. Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.

Ilmoittautumistiedot

Nonstop -opintojaksolla opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Arvioitu suoritusaika on noin 1 kk.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit! Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.