Non-stop | Täynnä
Opintojakson nimi Digitaaliset liiketoimintamallit ja liiketoimintajärjestelmät
Opintojakson ajankohta 22.01.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 06.11.2023 - 26.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma

Digitaaliset liiketoimintamallit ja liiketoimintajärjestelmät

22.01.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Olet selvillä erilaisista digitaalisista liiketoimintamalleista ja liiketoimintajärjestelmistä. Osoitat perehtyneisyyttä digitaalisten liiketoimintamallien ja liiketoimintajärjestelmien suunnittelun periaatteisiin. Osaat hyödyntää dataan perustuvia digitaalisia tietolähteitä liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Sisältö: Mitä tarkoittavat digitaaliset liiketoimintamallit ja liiketoimintajärjestelmät? Mitkä ovat jatkuvan digitaalisen liiketoiminnan edellytykset ja mahdollisuudet? Miten suunnittelet yrityksen liiketoimintamalleja ja liiketoimintajärjestelmiä?

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Opintojaksolla on osaamista varmistavia verkkotenttejä sekä keskustelualueita. Opintoihin sisältyy laajempi oppimistehtävä, jonka arvosanasta muodostuu opintojakson arvosana.  Arviointiasteikko: 1-5. Opintojakson arviointikriteerit löydät Learn- alustalta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso avautuu Learn- alustalla 22.1.2024. Opiskelija saa ilmoittautumisen yhteydessä linkin sekä opintojaksoavaimen, jonka avulla opintojaksolle kirjautuminen suoritetaan. Voit suorittaa opintojakson täysin omaan tahtiin, oman aikataulusi mukaan. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja. Opintojakson osaamista mittaa oppimistehtävä, joka tehdään yksilötyönä. Oppimistehtävän tarkempi sisältö sekä palautusajankohdat löydät opintojakson Learn- alustalta. Opintojaksoon sisältyy myös keskustelutehtäviä teemaan liittyvistä aihepiireistä. Keskustelut suoritetaan Learn- alustalla. Opiskelijan oppimista mittaavat myös lyhyet verkkotentit, joiden avulla kertaat opittua.

Opintojakson tiedot

Ensimmäinen nonstop-aloitus on 22.1.2024. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.5.2024.

Opintojakson lisätiedot

Opintojaksolla käytettävä opiskelumateriaali on koottu Learn- alustalle. Materiaali on pääosin Learnin alustalla sähköisinä linkkeinä, tallennettuina verkkoluentoina, e-kirjoina ja artikkeleina. Lisäksi opintojaksolla hyödynnetään seuraavia teemaan liittyviä kirjoja. Kirjojen hankkiminen ei ole opintojakson suorittamisen osalta pakollista, mutta suositeltavaa.

  • Hänti, Sirpa. 2021. Asiakkaista ansaintaan: asiakaskeskeinen liiketoimintamalli.
  • Koponen, Johanne. 2019. Alustatalous ja uudet liiketoimintamallit: kuinka muodonmuutos tehdään.
  • Kananen, Heidi. 2019. Tekoäly: bisneksen uudet työkalut