Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Energiatehokkuus
Opintojakson ajankohta 28.09.2022 - 14.12.2022
Korkeakoulu Centria-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Luonnonvara- ja ympäristöala, Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Centria-ammattikorkeakoulu / Averko tutoropettaja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 09.09.2022

Energiatehokkuus

28.09.2022 - 14.12.2022

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä energiatehokkuudella ja hiilijalanjäljellä tarkoitetaan. Hän osaa kiinnittää huomioita energiatehokkuuteen niin omassa kulutuksessaan kuin tietyissä teollisuuden prosesseissa ja tuotteissa. Hän kykenee seuraamaan alan ajankohtaista kansallista ja kansainvälistä keskustelua. Opiskelija tuntee tärkeimmät uusiutuvan energian muodot ja osaa laskea ja arvioida niiden hyötyjä eri olosuhteissa.

Opintojakso koostuu seuraavista aiheista:

  1. energiatehokkuus
  2. hiilijalanjälki
  3. Suomen energiastrategia ja IEA
  4. autojen käyttövoiman kehitys
  5. uusiutuva energia
  6. tuulivoima
  7. aurinkoenergia
  8. polttokennot
  9. energian varastointi

Edeltävyysehdot

Opintojakso soveltuu erityisesti tekniikan koulutusalojen opiskelijoille sekä muille energian kulutuksen ja säästämisen laskemisesta kiinnostuneille.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opetusmenetelmät ja opintojen suorittaminen:

Opintojakson oppimateriaali johdattaa käsiteltäviin teemoihin ja oppimateriaalissa sekä tehtävien yhteydessä on runsaasti linkkimateriaalia, johon tulee perehtyä tehtävistä suoriutumiseksi.

Tehtävät ovat opettajalle palautettavia yksilötyönä tehtäviä lasku- ja /tai raportointitehtäviä, koko ryhmän keskustelutehtäviä sekä pienemmässä ryhmässä tehtävä ryhmätyö. Osan tehtävistä voi suorittaa myös parityönä.

Opintojakson tiedot

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.