Hösten | Fullbokad
Kursnamn Energiatehokkuus
Kursdatum 28.09.2022 - 14.12.2022
Yrkeshögskolan Centria-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Naturbruk och miljö HUB, Teknologi HUB
Lärare Centria-ammattikorkeakoulu / Averko tutoropettaja
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 09.09.2022

Energiatehokkuus

28.09.2022 - 14.12.2022

Beskrivning

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä energiatehokkuudella ja hiilijalanjäljellä tarkoitetaan. Hän osaa kiinnittää huomioita energiatehokkuuteen niin omassa kulutuksessaan kuin tietyissä teollisuuden prosesseissa ja tuotteissa. Hän kykenee seuraamaan alan ajankohtaista kansallista ja kansainvälistä keskustelua. Opiskelija tuntee tärkeimmät uusiutuvan energian muodot ja osaa laskea ja arvioida niiden hyötyjä eri olosuhteissa.

Opintojakso koostuu seuraavista aiheista:

  1. energiatehokkuus
  2. hiilijalanjälki
  3. Suomen energiastrategia ja IEA
  4. autojen käyttövoiman kehitys
  5. uusiutuva energia
  6. tuulivoima
  7. aurinkoenergia
  8. polttokennot
  9. energian varastointi

Förkunskapskrav

Opintojakso soveltuu erityisesti tekniikan koulutusalojen opiskelijoille sekä muille energian kulutuksen ja säästämisen laskemisesta kiinnostuneille.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opetusmenetelmät ja opintojen suorittaminen:

Opintojakson oppimateriaali johdattaa käsiteltäviin teemoihin ja oppimateriaalissa sekä tehtävien yhteydessä on runsaasti linkkimateriaalia, johon tulee perehtyä tehtävistä suoriutumiseksi.

Tehtävät ovat opettajalle palautettavia yksilötyönä tehtäviä lasku- ja /tai raportointitehtäviä, koko ryhmän keskustelutehtäviä sekä pienemmässä ryhmässä tehtävä ryhmätyö. Osan tehtävistä voi suorittaa myös parityönä.

Info

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.