Kevät
Opintojakson nimi Espanjan kielen perusteet 2
Opintojakson ajankohta 14.03.2024 - 16.05.2024
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Virpi Castrén
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 27.11.2023 - 11.03.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Espanjan kielen perusteet 2

14.03.2024 - 16.05.2024

Opintojakson kuvaus

Opiskelija

 • osaa kielen perusrakenteet ja perussanaston
 • osaa viestiä kohdekielellä melko yksinkertaisissa tilanteissa
 • osaa kirjoittaa yksinkertaisia ja ohjattuja viestejä
 • tuntee kielialueen kulttuurille tyypillisiä piirteitä.

Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A2.

Opintojaksolla tutustutaan Espanjaan ja muutamiin Latinalaisen Amerikan maihin sekä joihinkin espanjankielisen kielialueen kulttuurillisiin ominaispiirteisiin.

Edeltävyysehdot

Lähtötaso: espanjan perusteet 1  tai muutama lukiokurssi tai muualla hankittu vastaava osaaminen. Jos olet epävarma tasostasi, ota yhteys opettajaan (virpi.castren@laurea.fi).

HUOM! Opintojakson aloitusta siirretty alkuperäisestä. Uusi aloituspäivä on 14.3.2024.

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit

 • Arviointiasteikko: 1 – 5.
 • Arviontiperusteet: jatkuva näyttö, aktiivisuus, kirjalliset ja suulliset tehtävät, kirjallinen loppukoe.
 • Tarkemmat arviointikriteerit tämän opintojakson Canvas-tilassa.

Ensimmäisellä tapaamiskerralla 14.3.2024 on PAKOLLINEN läsnäolo! Jos et ole tällöin paikalla, poissaolo katsotaan opintopaikasta luopumiseksi.

Vain kolmelta virtuaali-istunnolta voi olla poissa pedagogisista syistä (esim. suullisen kielitaidon harjoittaminen). Nämä kolme poissaolokertaa eivät voi olla peräkkäisillä viikoilla, eikä poissaoloja voi korvata ylimääräisillä kirjallisilla tehtävillä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Ensimmäisellä luentokerralla 14.3.2024 on pakollinen läsnäolo!
 • Zoom-istunnot tiistaisin, ensimmäinen kerta 2,5 h klo 9.00-11.30, sen jälkeen 9.30-11.30
 • 14.03.2024 09.00 – 11.30
 • 21.03.2024 09.30 – 11.30
 • 28.03.2024 09.30 – 11.30
 • 04.04.2024 09.30 – 11.30
 • 11.04.2024 09.30 – 11.30
 • 18.04.2024 09.30 – 11.30
 • 25.04.2024 09.30 – 11.30
 • 02.05.2024 09.30 – 11.30
 • 16.05.2024 09.30 – 10.45 lopputentti Canvasissa, ei Zoom-istuntoa
 • Vain kolmelta virtuaali-istunnolta voi olla poissa pedagogisista syistä (esim. suullisen kielitaidon harjoittaminen).
 • Tentissä käytämme Proctorio-valvontatyökalua. Opintojakson osallistujan tulee suostua Proctorio-laajennuksen asentamiseen tietokoneelleen. )
 • Työtila Canvasissa

Opintojakson tiedot

 • Tällä opintojaksolla tarvitset tietokoneen, webbikameran ja mikrofonin Zoom-istuntoja varten.
 • Istuntoihin on osallistuttava sellaisessa tilassa, missä kameran auki pitäminen on mahdollista (yleensä kamera päällä ns. breakout-huoneissa, kun tehdään pari- tai ryhmätöitä).
 • Tentissä käytämme Proctorio-valvontatyökalua. Opintojakson osallistujan tulee suostua Proctorio-laajennuksen asentamiseen tietokoneelleen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

 • Ahlava, Hämäläinen, Kemppainen, Mendoza Santana, Rambla Lop: Ventana 2. (suositus painettu kirja, opintojakson suorittaminen ilman kirjaa ei ole mahdollista): kappaleet 1 – 4, 6 teemat: terveys ja sairaus, arkitoimet, asuminen, matkailu ja lomailu.
 • Kielioppi: vokaalinmuutosverbit, refleksiiviverbit, adjektiivien vertailu, perfekti, suorat ja epäsuorat objektipronominit (kielioppikertausta muistakin asioista).
 • Opettajan lisämateriaali sekä opiskelijan digitehtävät.
 • Lisämateriaalina Sanomapron Arttu-(äänitiedosto) ja Sanastot -sovellukset, jotka voit ladata ilmaiseksi esim. Google Play -kaupasta.

Opintojakson lisätiedot

 • Tällä opintojaksolla tarvitset tietokoneen, webbikameran ja mikrofonin Zoom-istuntoja varten.
 • Tentissä käytämme Proctorio-valvontatyökalua. Opintojakson osallistujan tulee suostua Proctorio-laajennuksen asentamiseen tietokoneelleen.