Syksy
Opintojakson nimi Espanjan kielen perusteet 2
Opintojakson ajankohta 20.09.2022 - 22.11.2022
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Virpi Castrén
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 11.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Espanjan kielen perusteet 2

20.09.2022 - 22.11.2022

Opintojakson kuvaus

Opiskelija

 • osaa kielen perusrakenteet ja perussanaston
 • osaa viestiä kohdekielellä melko yksinkertaisissa tilanteissa
 • osaa kirjoittaa yksinkertaisia ja ohjattuja viestejä
 • tuntee kielialueen kulttuurille tyypillisiä piirteitä.

Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A2.

Edeltävyysehdot

HUOM! Lähtötaso: espanjan perusteet 1 tai muutama lukiokurssi tai muualla hankittu vastaava osaaminen. Jos olet epävarma tasostasi, ota yhteys opettajaan (virpi.castren@laurea.fi).

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit

Hyvä: 60-70% tavoitteesta Kiitettävä: min. 90% tavoitteesta

HUOM! Vain kolmelta virtuaali-istunnolta voi olla poissa pedagogisista syistä (esim. suullisen kielitaidon harjoittaminen). Nämä kolme poissaolokertaa eivät voi olla peräkkäisillä viikoilla eikä poissaoloja voi korvata ylimääräisillä kirjallisilla tehtävillä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Ensimmäisellä luentokerralla 20.9. on pakollinen läsnäolo!
 • Zoom-istunnot tiistaisin, ensimmäinen kerta klo 9.00-11.30, sen jälkeen 9.30-11.30
  • 20.09.2022 09.00–11.30 (pakollinen)
  • 27.09.2022 09.30 – 11.30
  • 04.10.2022 09.30 – 11.30
  • 11.10.2022 09.30 – 11.30
  • 18.10.2022 09.30 – 11.30
  • 25.10.2022 09.30 – 11.30
  • 01.11.2022 09.30 – 11.30
  • 08.11.2022 09.30 – 11.30
  • 15.11.2022 09.30 – 11.30
  • 22.11.2022 09.30 – 10.45 (lopputentti Canvasissa)
  • Vain kolmelta virtuaali-istunnolta voi olla poissa pedagogisista syistä (esim. suullisen kielitaidon harjoittaminen). Nämä kolme poissaolokertaa eivät voi olla peräkkäisillä viikoilla, eikä poissaoloja voi korvata ylimääräisillä kirjallisilla tehtävillä.
  • Tentissä käytämme Proctorio-valvontatyökalua. Opintojakson osallistujan tulee suostua Proctorio-laajennuksen asentamiseen tietokoneelleen. Jos tämä ei jostain syystä ole mahdollista, lopputentti tehdään kampuksella opettajan kanssa erikseen sovittavana yleisenä tenttipäivänä.
 • Työtila Canvasissa

Opintojakson tiedot

 • Tällä opintojaksolla tarvitset tietokoneen, webbikameran ja mikrofonin Zoom-istuntoja varten.
 • Tentissä käytämme Proctorio-valvontatyökalua. Opintojakson osallistujan tulee suostua Proctorio-laajennuksen asentamiseen tietokoneelleen. Jos tämä ei jostain syystä ole mahdollista, lopputentti tehdään kampuksella opettajan kanssa erikseen sovittavana yleisenä tenttipäivänä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

 • Ahlava, Hämäläinen, Kemppainen, Mendoza Santana, Rambla Lop: Ventana 2. (suositus painettu kirja, opintojakson suorittaminen ilman kirjaa ei ole mahdollista): kappaleet 1 – 4, 6 teemat: terveys ja sairaus, arkitoimet, asuminen, matkailu ja lomailu.
 • Kielioppi: vokaalinmuutosverbit, refleksiiviverbit, adjektiivien vertailu, perfekti, suorat ja epäsuorat objektipronominit (kielioppikertausta muistakin asioista).
 • Opettajan lisämateriaali sekä opiskelijan digitehtävät.
 • Lisämateriaalina Sanomapron Arttu-(äänitiedosto) ja Sanastot -sovellukset, jotka voit ladata ilmaiseksi esim. Google Play -kaupasta.

Opintojakson lisätiedot

 • Tällä opintojaksolla tarvitset tietokoneen, webbikameran ja mikrofonin Zoom-istuntoja varten.
 • Tentissä käytämme Proctorio-valvontatyökalua. Opintojakson osallistujan tulee suostua Proctorio-laajennuksen asentamiseen tietokoneelleen. Jos tämä ei jostain syystä ole mahdollista, lopputentti tehdään kampuksella opettajan kanssa erikseen sovittavana yleisenä tenttipäivänä.