Kesä
Opintojakson nimi Esteettömyyden verkko-opinnot
Opintojakson ajankohta 22.05.2023 - 30.09.2022
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Kajsa Sten
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 07.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Esteettömyyden verkko-opinnot

22.05.2023 - 30.09.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opintojaksolla tavoitellaan käytännönläheistä ympäristön esteettömyyden arviointi- ja kehittämisosaamista. Opiskelija osaa opintojakson jälkeen kiinnittää huomiota esteettömyysratkaisuihin ja tehdä niihin asetuksiin ja suosituksiin perustuvia kehittämisehdotuksia.

Sisältö:

  • Opintojakson aikana opiskelija käyttää ja soveltaa hankkimaansa osaamista arvioidessaan, suunnitellessaan ja toteuttaessaan ympäristöihin ja välineisiin liittyviä käyttäjälähtöisiä esteettömyysratkaisuja.
  • Opiskelija arvioi ihmisen osallistumista edistäviä ympäristöratkaisuja ja soveltaa osaamistaan esteettömän toimintaympäristön suunnittelussa ja kehittämisessä.
  • Opiskelija ymmärtää esteettömyyden merkityksen asiakkaan autonomiaan ja yhdenvertaisuuteen.

Arviointikriteerit

Opintojakson arviointi on hyväksytty / hylätty

Hyväksytyn arvioinnin perustana on:

  • Kaikkien annettujen viikkotehtävien palautus hyväksytysti
  • Osoitettuihin Moodlessa käytävien ryhmäkeskusteluihin osallistuminen vähimmäisohjeen mukaisesti
  • Koko opintojaksoa koskeva reflektio ja oppimispäiväkirja
  • Opintojaksopalautteen antaminen

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkototeutus joustavasti kesälukukauden alussa 22.5. ja opintoja voi suorittaa 30.9.2023 asti. Arvioinnit tapahtuvat elokuun lopussa ja syyskuun lopussa. Pääasiallinen opiskelu tapahtuu viikoilla opiskleijan oman aikataulutuksen mukaisesti. Suositeltu opiskelurytmi on 1 moduuli/aihe per viikko, jolloin 5 opintopisteen opinnot kestävät yhteensä 6 viikkoa. Halutessa opiskelutahtia voi muokata itselleen sopivaksi ja opinjota voi suorittaa 22.5.-30.9.2023 välisenä aikana. Opintoa voi suorittaa myös sovelletusti 3-5 opintopisteen edestä. Tarkempi kuvaus löytyy Moodlesta opintojen alkaessa.

Opiskelija perehtyy viikottain eri esteettömyyden aiheisiin: Videot, osoitettu kirjallisuus ja artikkelit sekä itsenäisesti hankittu materiaali ja aineisto. Näiden teorialähteiden pohjalta tehdään erilaisia soveltavia oppimistehtäviä.

Opiskelua rytmittää viikoittain annettavat oppimistehtävät eri ESTEETTÖMYYDEN teemoilla, joista tehdään joko monivalinta”kokeita”, kirjallisia tehtäviä ja/tai keskustellaan MOODLE -oppimisympäristössä pienryhmissä. Joka viikolla tehdään ”uusi sivu” oppimispäiväkirjaan, joka kotaan yhdeksi kokonaisuudeksi viimeisellä viikolla, kun opintojakson on saatu päätökseen VIIKKOAIKATAULU: • 1. viikko : Johdanto ja opinnon aloitus • 2. viikko : Esteettömyys yleisesti ja arvoesteettömyys • 3. viikko : Liikkumisen esteettömyys ja rakennettu ympäristö • 4. viikko : Aistit ja toimintaympäristö • 5. viikko : Nettiesteettömyys • 6. viikko : Osaamisen syventäminen ja esteettömyysnäkökulmien yhteenvetoa • 7. viikko : Reflektio ja opintojakson päättyminen sekä palaute