Sommaren
Kursnamn Esteettömyyden verkko-opinnot
Kursdatum 27.05.2020 - 30.09.2024
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Kajsa Sten
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 26.04.2024 - 20.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning

Esteettömyyden verkko-opinnot

27.05.2020 - 30.09.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

Opintojaksolla tavoitellaan käytännönläheistä ympäristön esteettömyyden arviointi- ja kehittämisosaamista. Opiskelija osaa opintojakson jälkeen kiinnittää huomiota esteettömyysratkaisuihin ja tehdä niihin asetuksiin ja suosituksiin perustuvia kehittämisehdotuksia.

Sisältö:

 • Opintojakson aikana opiskelija käyttää ja soveltaa hankkimaansa osaamista arvioidessaan, suunnitellessaan ja toteuttaessaan ympäristöihin ja välineisiin liittyviä käyttäjälähtöisiä esteettömyysratkaisuja.
 • Opiskelija arvioi ihmisen osallistumista edistäviä ympäristöratkaisuja ja soveltaa osaamistaan esteettömän toimintaympäristön suunnittelussa ja kehittämisessä.
 • Opiskelija ymmärtää esteettömyyden merkityksen asiakkaan autonomiaan ja yhdenvertaisuuteen.

Bedömningskriterier

Opintojakson arviointi on hyväksytty / hylätty

Hyväksytyn arvioinnin perustana on:

 • Kaikkien annettujen viikkotehtävien palautus hyväksytysti
 • Osoitettuihin Moodlessa käytävien ryhmäkeskusteluihin osallistuminen vähimmäisohjeen mukaisesti
 • Koko opintojaksoa koskeva reflektio ja oppimispäiväkirja
 • Opintojaksopalautteen antaminen

Arbetsformer och schemaläggning

Opiskelu tapahtuu täysin verkossa joustavasti 27.5.-30.9.2024 välisenä aikana. Arvioinnit tapahtuvat Arvioinnit tapahtuvat heinä-, elo- ja syyskuun lopussa.

Pääasiallinen opiskelu tapahtuu viikoilla opiskleijan oman aikataulutuksen mukaisesti. Suositeltu opiskelurytmi on 1 moduuli/aihe per viikko, jolloin 5 opintopisteen opinnot kestävät yhteensä 6 viikkoa. Moodlessa on osoitettu ne osat, jotka tulee tehdä, mikäli opiskelija haluaa suorittaa 3 op. tai 5 op.

Opiskelija perehtyy viikottain eri esteettömyyden aiheisiin: Videot, osoitettu kirjallisuus ja artikkelit sekä itsenäisesti hankittu materiaali ja aineisto. Näiden teorialähteiden pohjalta tehdään erilaisia soveltavia oppimistehtäviä.

Opiskelua rytmittää viikoittain annettavat oppimistehtävät eri ESTEETTÖMYYDEN teemoilla, joista tehdään joko monivalinta”kokeita”, kirjallisia tehtäviä ja/tai keskustellaan MOODLE -oppimisympäristössä pienryhmissä. Joka viikolla tehdään ”uusi sivu” oppimispäiväkirjaan, joka kotaan yhdeksi kokonaisuudeksi viimeisellä viikolla, kun opintojakson on saatu päätökseen VIIKKOAIKATAULU:

 •  1. viikko : Johdanto ja opinnon aloitus
 • 2. viikko : Esteettömyys yleisesti ja arvoesteettömyys
 • 3. viikko : Liikkumisen esteettömyys ja rakennettu ympäristö
 • 4. viikko : Aistit ja toimintaympäristö
 • 5. viikko : Nettiesteettömyys eli saavutettavuus
 • 6. viikko : Osaamisen syventäminen ja esteettömyysnäkökulmien yhteenvetoa
 • 7. viikko : Reflektio ja opintojakson päättyminen sekä palaute

Tehtävien ja opintojakson arviointi tapahtuu: 1. arviointi ajankohta on heinäkuun lopussa, 2. arviointi ajankohta on elokuun lopussa 3. arviointi ajankohta on syyskuun lopussa 2024.