Kesä
Opintojakson nimi Geriatria
Opintojakson ajankohta 29.05.2022 - 11.08.2023
Korkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Pirjo Pennanen ja Anu Kuikkaniemi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Geriatria

29.05.2022 - 11.08.2023

Opintojakson kuvaus

Sisältö

Fysioterapian kannalta keskeiset vanhenemiseen liittyvät muutokset, geriatrinen preventio, geriatrinen kuntoutus.

Opiskelija osaa

 • tunnistaa vanhenemiseen liittyvät muutokset elimistössä,
 • selittää geriatrisen prevention merkityksen vanhuuden eri ikävaiheissa,
 • selittää toimintakyvyn muutokset ja niihin vaikuttavat tekijät vanhuudessa,
 • kuvata geriatrisen kokonaishoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet.

Arviointikriteerit

 • H-5
 • Tentti on monivalintatentti. Kone arpoo jokaiselle oman tehtäväkokonaisuuden, jossa on 20 tehtävää. Maksimi pisteet ovat 20/20. Väärästä vastauksesta ei mene miinuspisteitä.
 • Pisteytys
  • Arvosana 5 pisteet 19-20
  • Arvosana 4 pisteet 17-18
  • Arvosana 3 pisteet 15-16
  • Arvosana 2 pisteet 13-14
  • Arvosana 1 pisteet 10-12

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Toteutustapa: Itsenäinen opiskelu, verkkotentti (Ville järjestelmä)
  • Opintojakso toteutuu itsenäisenä kirjatenttinä kesän 20 aikana, välillä 29.5.- 11.8. 2023.
  • Tentti on kotitenttinä tehtävä e- tentti johon käytetään ViLLE -oppimisjärjestelmää.
 • Jos et ole aikaisemmin käyttänyt ViLLE -järjestelmää, rekisteröidy sinne tämän linkin kautta: (täydentyy)
  • Kirjoita etu- ja sukunimesi niille varattuihin paikkoihin ja käytä opiskeluorganisaatiosi sähköpostiosoitetta
  • Jos ViLLe on jo käytössäsi, voit listätä itsellensi kurssin Geriatria Campus onlinen toteutus kesä23 -kurssille Rekisteröintikoodilla (täydentyy) ja Kurssiavaimella (täydentyy)
 • Työmäärän mitoitus: 1.00 op, 27 h opiskelijan työtuntia, tenttiaika 20 minuuttia. Tenttiaika alkaa heti kun avaat tentin ViLLE -järjestelmässä. Viimeinen tentin aloitusaika vuorokaudessa on 23.30.

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali

 • Käypä hoitosuositus / Keuhkoahtaumatauti, siitä määritelmiä ja vaaratekijät
 • Käypä hoitosuositus / Muistisairaudet, siitä keskeinen sanoma ja määritelmiä (taulukko)
 • Geriatria / toimittajat: Reijo Tilvis et al Painos 3
 • Duodecim, 2016, Porvoo, kappaleet:
  • vanhenemismuutokset kpl 2 / 2.02 Tuki- ja liikuntaelinten vanhenemismuutokset, s. 22- 24
  • Sidekudos, Lihaskudos, Sarkopenia kpl 2 / 2.04 Sydämen ja verisuonten vanheneminen s. 31-34
  • sydän, verisuonet kpl 2/ 2.10 Ikääntymisen vaikutus umpieritykseen s. 47- 51
  • Umpieritysrauhaset
  • sydän- ja verisuonisairaudet kpl 7 s. 88- 108
  • muistisairaudet kpl 8, s. 110- 126
  • aivoverenkiertohäiriöt kpl 10, s. 136- 138
  • vanhusten mielialahäiriöt kpl 12,s. 150- 156
  • keuhkosairaudet kpl14, s. 206- 216
  • vanhuksen diabetes kpl 16, s. 230- 239
  • vanhuksen äkilliset niveloireet kpl 21, s. 288- 299
  • Kaatuileva vanhus kpl 27, s. 334- 338
  • vanhusten unihäiriöt kpl 29,s. 346- 352
  • ikääntyneen ihmisen ravitsemus kpl 30, s. 354- 360

Opintojakson lisätiedot

 • Opettajat ovat tavoitettavissa sähköpostitse 9.6. asti, sitten yksittäisinä päivinä kesällä ja jälleen 7.8. alkaen.
 • Tentti on mahdollista tehdä kolmessa eri aikavälissä joiden kautta toteutuu myös mahdolliset uusinnat (2 uusintaa).
  • Ensimmäinen aikaväli on 5.6. klo 8.00 -25.6. klo 23.59. Arviointi tapahtuu 26.6.
  • Toinen aikaväli on 27.6. klo 8.00 – 16.7. klo 23.59. Arviointi tapahtuu 17.7.
  • Kolmas aikaväli on 19.7. klo 8.00 – 11.8. klo 23.59. Arviointi tapahtuu 14.8.
 • Arvioinnin yhteydessä saat ViLLE -järjestelmään tiedon tentin pisteytyksestä ja Peppiin tiedon arvosanastasi.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolla on kiintiöt:

 1. Turun AMK:n omien opiskelijoiden kiintiö: 5 opiskelijaa
 2. Muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden kiintiö: 5 opiskelijaa Huom! TÄYNNÄ
 3. Avoimen AMK:n kiintiö 15 opiskelijaa

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Vinkki! Opintojaksoon liittyy läheisesti Ikääntyvän asiakkaan fysioterapian erityispiirteet -nimiseen opintojaksoon (2p) joka löytyy myös CampusOnline -tarjonnasta ja jolla voit halutessasi laajentaa opintokokonaisuutesi 3 opintopisteeseen.