Sommaren
Kursnamn Geriatria
Kursdatum 27.05.2024 - 11.08.2024
Yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Pirjo Pennanen ja Anu Kuikkaniemi
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Geriatria

27.05.2024 - 11.08.2024

Beskrivning

Sisältö

Fysioterapian kannalta keskeiset vanhenemiseen liittyvät muutokset, geriatrinen preventio, geriatrinen kuntoutus.

Opiskelija osaa

 • tunnistaa vanhenemiseen liittyvät muutokset elimistössä,
 • selittää geriatrisen prevention merkityksen vanhuuden eri ikävaiheissa,
 • selittää toimintakyvyn muutokset ja niihin vaikuttavat tekijät vanhuudessa,
 • kuvata geriatrisen kokonaishoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet.

Bedömningskriterier

 • H-5
 • Tentti on monivalintatentti. Kone arpoo jokaiselle oman tehtäväkokonaisuuden, jossa on 20 tehtävää. Maksimipisteet ovat 20/20. Väärästä vastauksesta ei mene miinuspisteitä.
 • Pisteytys
  • Arvosana 5 pisteet 19-20
  • Arvosana 4 pisteet 17-18
  • Arvosana 3 pisteet 15-16
  • Arvosana 2 pisteet 13-14
  • Arvosana 1 pisteet 10-12

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutuu itsenäisenä verkossa tehtävänä kirjatenttinä kesän 2024 aikana, välillä 27.5- 11.8.2024 Verkossa tehtävään kirjatenttiin käytetään Turun ammattikorkeakoulun Itslearning-oppimisalustaa. Itslearning tulee opiskelijoille näkyviin opintojaksolle hyväksymisen (Peppi hyväksyntä) jälkeen vuorokauden viiveellä.

Pääset Itslearning oppimisalustalle osoitteessa: https://turkuamk.itslearning.com/ Kirjautuminen tapahtuu saamillasi HAKA tunnuksilla.

Info

Materiaali Käypä hoitosuositus / Keuhkoahtaumatauti, siitä määritelmiä ja vaaratekijät Käypä hoitosuositus / Muistisairaudet, siitä keskeninen sanoma ja määritelmiä (taulukko) Geriatria / toimittajat: Reijo Tilvis et al Painos 3 Duodecim, 2016, Porvoo kappaleet: vanhenemismuutokset kpl 2 / 2.02 Tuki- ja liikuntaelinten vanhenemismuutokset, s. 22- 24 Sidekudos, Lihaskudos, Sarkopenia kpl 2 / 2.04 Sydämen ja verisuonten vanheneminen s. 31-34sydän, versisuonet kpl 2/ 2.10 Ikääntymisen vaikutus umpieritykseen s. 47- 51 Umpieritysrauhaset sydän- ja verisuonisairaudet kpl 7 s. 88- 108 muistisairaudet kpl 8, s. 110- 126 aivoverenkiertohäiriöt kpl 10, s. 136- 138 vanhusten mielialahäiriöt kpl 12,s. 150- 156 keuhkosairaudet kpl14, s. 206- 216 vanhuksen diabetes kpl 16, s. 230- 239 vanhuksen äkilliset niveloireet kpl 21, s. 288- 299 Kaatuileva vanhus kpl 27, s. 334- 338 vanhusten unihäiriöt kpl 29,s. 346- 352 ikääntyneen ihmisen ravitsemus kpl 30, s. 354- 360

Mer information

HUOM! Vastuuopettajan vapaajakso 17.6- 11.8.2024, jolloin sähköposteihin ei vastata.

Tentti on mahdollista tehdä kolmessa eri aikavälissä joiden kautta toteutuu myös mahdolliset uusinnat (2 uusintamahdollisuutta).

ensimmäinen aikaväli on 27.5. klo 8.00 – 21.6. klo 23.59 Arviointi tapahtuu 24.6. Toinen aikaväli on 26.6. klo 8.00 – 21.7. klo 23.59. Arviointi tapahtuu 22.7. Kolmas aikaväli on 24.7. klo 8.00 – 11.8. klo 23.59 Arviointi tapahtuu 14.8.

Arvioinnin yhteydessä saat Its -järjestelmään tiedon tentin pisteytyksestä ja Peppiin tiedon arvosanastasi.

 

 

Anmälningsinformation

KIINTIÖT: 1. Turun AMK:n omien opiskelijoiden kiintiö: 10 opiskelijaa 2. Muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden kiintiö: 5 opiskelijaa TÄYNNÄ 3. Avoimen AMK:n kiintiö 15 opiskelijaa

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Vinkki! Opintojaksoon liittyy läheisesti Ikääntyvän asiakkaan fysioterapian erityispiirteet -nimiseen opintojaksoon (2p) joka löytyy myös CampusOnline -tarjonnasta ja jolla voit halutessasi laajentaa opintokokonaisuutesi 3 opintopisteeseen.