Non-stop
Opintojakson nimi Google Ads -perusteet
Opintojakson ajankohta 05.09.2024 - 31.07.2025
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Kuiri Tiina
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 15.07.2025
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Google Ads -perusteet

05.09.2024 - 31.07.2025

Opintojakson kuvaus

Haluatko oppia ymmärtämään Google Ads-markkinointimaailmaa? Google Ads-perusteet -opintojaksolla saat kattavan perusymmärryksen Google Ads-markkinoinnin perusteisiin. Opintojakso kehittää digitaalisen markkinoinnin taitojasi ja parantaa osaamistasi. Opintojakson aikana tutustutaan Google Ads-markkinointiin hyödyntäen Googlen omaa oppimisympäristöä ja ohjekeskusta.

Keskeiset sisällöt:

 • Google Adsin kampanjoinnin perusteet
 • Google Adsin mainosmuodot
 • Google -ohjekeskuksen hyödyntäminen

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakso arvioidaan suoritettujen oppimistehtävien perusteella.

Opintojakson suorittamiseksi vaadittavat tehtävät voidaan palauttaa milloin tahansa opintojaksolla oleviin palautuslaatikoihin ja ne arvioidaan viimeistään kuukauden kuluttua määritellyistä palautuspäivistä. Arviointi tehdään opiskelijoiden osalta, jotka ovat palauttaneet kaikki opintojaksolla vaaditut tehtävät.

Palautettavien tehtävien palautuspäivät: 20.10.2024 , 8.12.2024, 23.2.2025, 18.5.2025 ja 31.7.2025.

Google Ads-sertifikaattikoe suoritetaan englanniksi, joten englannin kielen taito on olennainen kokeen suorittamisessa.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Moodle, Googlen oppimisympäristö)

 • itsenäinen verkko-opiskelu
 • itsenäinen tiedonhankinta
 • oppimistehtävät
 • vertaisoppiminen
 • Googlen oppimisympäristössä opiskelu (kieli: englanti)
 • sertifiointi Googlen oppimisympäristössä (kieli: englanti)

Opiskelijan kokonaistyömäärä 81 tuntia (1 op = 27 tuntia) eli 3 op koostuu seuraavasti:

 • Verkkomateriaalista ja itsenäisestä opiskelusta (21 h)
 • Moduulien tehtävistä ja niihin valmistautumisesta (20 h)
 • Google Ads –sertifikaatista (40 h)

Opintojakson tiedot

Opintojakso kasvattaa Google-markkinoinnin ymmärrystä. Sertifikaatti todentaa osaamisen kansainvälisesti. Mikäli olet valmistumassa, huomioithan omassa aikataulussasi annetut palautuspäivämäärät ja arviointiajan.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 45 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.