Non-stop
Kursnamn Google Ads -perusteet
Kursdatum 05.09.2024 - 31.07.2025
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla, Business HUB
Lärare Kuiri Tiina
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2024 - 15.07.2025
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Google Ads -perusteet

05.09.2024 - 31.07.2025

Beskrivning

Haluatko oppia ymmärtämään Google Ads-markkinointimaailmaa? Google Ads-perusteet -opintojaksolla saat kattavan perusymmärryksen Google Ads-markkinoinnin perusteisiin. Opintojakso kehittää digitaalisen markkinoinnin taitojasi ja parantaa osaamistasi. Opintojakson aikana tutustutaan Google Ads-markkinointiin hyödyntäen Googlen omaa oppimisympäristöä ja ohjekeskusta.

Keskeiset sisällöt:

 • Google Adsin kampanjoinnin perusteet
 • Google Adsin mainosmuodot
 • Google -ohjekeskuksen hyödyntäminen

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakso arvioidaan suoritettujen oppimistehtävien perusteella.

Opintojakson suorittamiseksi vaadittavat tehtävät voidaan palauttaa milloin tahansa opintojaksolla oleviin palautuslaatikoihin ja ne arvioidaan viimeistään kuukauden kuluttua määritellyistä palautuspäivistä. Arviointi tehdään opiskelijoiden osalta, jotka ovat palauttaneet kaikki opintojaksolla vaaditut tehtävät.

Palautettavien tehtävien palautuspäivät: 20.10.2024 , 8.12.2024, 23.2.2025, 18.5.2025 ja 31.7.2025.

Google Ads-sertifikaattikoe suoritetaan englanniksi, joten englannin kielen taito on olennainen kokeen suorittamisessa.

Arbetsformer och schemaläggning

100% verkko-opinnot (Moodle, Googlen oppimisympäristö)

 • itsenäinen verkko-opiskelu
 • itsenäinen tiedonhankinta
 • oppimistehtävät
 • vertaisoppiminen
 • Googlen oppimisympäristössä opiskelu (kieli: englanti)
 • sertifiointi Googlen oppimisympäristössä (kieli: englanti)

Opiskelijan kokonaistyömäärä 81 tuntia (1 op = 27 tuntia) eli 3 op koostuu seuraavasti:

 • Verkkomateriaalista ja itsenäisestä opiskelusta (21 h)
 • Moduulien tehtävistä ja niihin valmistautumisesta (20 h)
 • Google Ads –sertifikaatista (40 h)

Info

Opintojakso kasvattaa Google-markkinoinnin ymmärrystä. Sertifikaatti todentaa osaamisen kansainvälisesti. Mikäli olet valmistumassa, huomioithan omassa aikataulussasi annetut palautuspäivämäärät ja arviointiajan.

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 45 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.