Syksy
Opintojakson nimi Health Promotion (nonstop)
Opintojakson ajankohta 26.08.2024 - 31.12.2024
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Englanti
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Marina Hirjaba
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 01.12.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Health Promotion (nonstop)

26.08.2024 - 31.12.2024

Opintojakson kuvaus

In this course you will learn the basics of health promotion. The goals are that you can define health and health promotion, you are aware of health promotion at global level, and you know basic elements of health promoting diet and physical activity.

Contents:

  • Key concepts of health
  • Key concepts of health promotion
  • National and international strategies for health promotion
  • Recommendations for healthy nutrition and physical activity

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Pass / Fail

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Independent study in Moodle learning environment.

The course tasks are evaluated in the following weeks: 38, 45 and 51.

Opintojakson tiedot

This course is a part of the course SN00CD26 Health Promotion and guidance (3 ECTS) in Jamk, and can be credited (1 ECTS).

Opintojakson lisätiedot

You can join the course at any time and complete it according to your own schedule.

Ilmoittautumistiedot

We take 30 students to this course according to enrollment order.

Please note that we don’t process enrollments on week 42.

If your university of applied sciences uses the Cross-Institutional Study Information Service (RIPA) service: Enrol to the studies according to the instructions of your own university.

If your university of applied sciences does not use the Cross-Institutional Study Information Service (RIPA) service: Enrol via the “Enrollment” -link above. More information here.