Non-stop
Opintojakson nimi Hoitava viestintä – menetelmä vaikuttavaan asiakaskohtaamiseen
Opintojakson ajankohta 01.12.2023 - 30.06.2024
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Pirjo Tiirikainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 27.11.2023 - 19.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Hoitava viestintä – menetelmä vaikuttavaan asiakaskohtaamiseen

01.12.2023 - 30.06.2024

Opintojakson kuvaus

Opiskelija osaa:

 • Pohtia ja reflektoida omia kokemuksiaan asiakaskohtaamistilanteissa ja tunnistaa omia kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia omassa työssään.
 • Nimetä onnistuneen asiakaskohtaamisen keskeisiä tekijöitä sekä perustella / selittää motivoinnin merkityksen osana vaikuttavaa asiakaskohtaamista.
 • Selittää hoitavan viestinnän menetelmän periaatteen ja nimetä sen eri vaiheet.
 • Soveltaa hoitavan viestinnän menetelmää sekä reflektoida ja arvioida omaa toimintaansa ja menetelmän käyttöä asiakaskohtaamistilanteissa ja jakaa osaamistaan muille.
 • Pohtia/reflektoida kohtaamiaan haastavia asiakaskohtaamistilanteita ja tunnistaa ja löytää erilaisia ratkaisuja haastaviin tilanteisiin.
 • Ottaa käyttöön hoitavan viestinnän menetelmän omassa työssään ja soveltaa sitä asiakaskohtaamisissa asiakkaiden tukemiseen ohjaustilanteissa

Arviointikriteerit

 • Hyväksytty/hylätty
 • Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).
 • Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä.
 • Opintojakson Orientaatio-moduuliin (1 op) ja Hoitava viestintä menetelmänä -moduuliin (2 op) sisältyy sekä numeerisesti arvioitava testi että ei-arvioitavia tehtäviä, kuten keskusteluihin osallistumista, materiaaleihin tutustumista, pohdintatehtäviä ja oppimispäiväkirjan kirjoittamista. Sovella hoitava viestintä -menetelmää työssäsi -moduulissa (2 op) harjoittelet Hoitava viestintä -menetelmän soveltamista käytännössä omassa työssäsi ja reflektoit sen käyttöä suhteessa omiin kokemuksiisi.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Opinnot toteutuvat verkossa Canvas-oppimisalustalla. Saat kirjautumisohjeet sähköpostiisi, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.
 • Opiskelu tapahtuu itsenäisesti monipuolisten tehtävien ja aineistojen avulla. Opintoihin ei kuulu luentoja, eivätkä opettajat käy aktiivisesti kommentoimassa palautettuja tehtäviä.
 • Opintojakson Orientaatio-moduuliin (1 op) ja Hoitava viestintä menetelmänä -moduuliin (2 op) sisältyy sekä numeerisesti arvioitava testi että ei-arvioitavia tehtäviä, kuten keskusteluihin osallistumista, materiaaleihin tutustumista, pohdintatehtäviä ja oppimispäiväkirjan kirjoittamista. Sovella hoitava viestintä -menetelmää työssäsi -moduulissa (2 op) harjoittelet Hoitava viestintä -menetelmän soveltamista käytännössä omassa työssäsi ja reflektoit sen käyttöä suhteessa omiin kokemuksiisi.

Opintojakson tiedot

Sisältö ja sen jaksotus

 • Orientaatio
 • Hoitava viestintä -menetelmä
 • Hoitava viestintä -menetelmän soveltaminen käytäntöön