Non-stop
Opintojakson nimi Hyvinvointia ruuasta 1: Vegaania ja kasvisruokaa
Opintojakson ajankohta 15.01.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 06.11.2023 - 26.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Hyvinvointia ruuasta 1: Vegaania ja kasvisruokaa

15.01.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Tavoitteena on oppia eri ikä- ja kohderyhmille sopivan maukkaan, monipuolisen ja terveyttä edistävän kasvis- ja vegaaniruuan suunnittelua ja toteuttamista ravitsemussuositusten ja tutkitun tiedon pohjalta. Tavoitteena on oppia arvioimaan ja tarvittaessa laskemaan ruokavalion ravintosisältöä ja tekemään ruokavalioon muutoksia ravitsemuksellisesti täysipainoisen kasviruokavalion toteuttamiseksi. Lisäksi perehdytään kasvisruokavalion kriittisiin ravintoaineisiin ja proteiininlähteisiin ja elintarvikkeiden monipuoliseen valintaan ja käyttöön eri tilanteissa myös ilmastovaikutusten näkökulmasta. Sisältö: Kasvisruoka eri ikä- ja kohderyhmien ravitsemussuosituksissa. Ravintoaineiden ja proteiinin lähteet kasvisruokavalioissa Monipuolinen ja ympäristötietoinen elintarvikevalikoima kasvisruokavalioissa ( sesonki, lähiruoka ja luomu) Täysipainoisen ja terveyttä ylläpitävän kasvisruokavalion suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi. Oppimista syventävä case-tehtävä.

Edeltävyysehdot

Ravitsemuksen perustietojen hallinnasta on hyötyä opintojakson suorittamisessa.

Arviointikriteerit

Testit ja verkkotentit arvioidaan arvosanalla 1-5 , keskustelu- ja harjoitustetävissä vertaispalaute, arviointi hylätty/ täydennettävä ja hyväksytty.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Learn opintojaksoalustalla voit edetä omaan tahtiin, suositus suoritusajaksi on 2- 3 kk. Verkkotenttejä ja tehtäviä voi suorittaa joustavasti oman aikataulun mukaan. Ei aikatauluun sidottuja luentoja eikä ryhmätehtäviä.

Opintojakson tiedot

Ensimmäinen nonstop-aloitus on 15.1.2024. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.5.2024.