Non-stop
Opintojakson nimi Hyvinvointia ruuasta 2: Erityisruokavaliot
Opintojakson ajankohta 01.02.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 28.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Hyvinvointia ruuasta 2: Erityisruokavaliot

01.02.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:  Tavoitteena on oppia suunnittelemaan ja toteuttamaan erityisruokavaliota noudattavan henkilön ruokailuun ja ruokavalion toteuttamiseen liittyviä palveluita ravitsemussuositusten mukaisesti eri kohderyhmille (lapset, työikäiset, ikääntyneet) eri toimintaympäristöissä (koti, hoitolaitos, ravintola). Tavoitteena on oppia tuntemaan tavanomaisten erityisruokavalioiden taustalla olevat syyt, ruokarajoitukset, ravitsemukselliset riskit ja ruokavalioon soveltuvien elintarvikkeiden valintaa ja käyttöä täysipainoisen ravitsemuksen toteuttamiseksi ympäristövastuullisuus huomioiden. Lisäksi tavoitteena on oppia suunnittelemaan ja toteuttamaan palveluita asiakasturvallisuutta noudattaen ja viestimään asianmukaisesti. Sisältö: Erityisruokavaliot ruokasuosituksissa Allergiat ja intoleranssit Kasvisruokavaliot ja kasviproteiinien käyttö Keliakia ja gluteiinittomat ruokavaliot Herkän vatsan ja suolistosairauksien ruokavaliot (Fod Map) Viestintä ja turvallisuus

Edeltävyysehdot

Perustietämys ravitsemuksesta edesauttaa opintojen suorittamisessa.

Arviointikriteerit

• Opintojaksolla on osaamista varmistavia verkkotenttejä, keskustelua ja vertaisarvioitavia tehtäviä • Opintoihin sisältyy 1 op laajuinen case tehtävä • Arvosana muodostuu arvioitavien tehtävien ja verkkotenttien keskiarvona

Opintojaksolla on oppimistehtäviä ja oppimista varmistavia verkkotenttejä. Opintoihin sisältyy 1 op laajuinen vertaisarvioitava case-tehtävä Arvosana muodostuu arvoioitavien tehtävien ja verkkotenttien keskiarvon perusteella.

Arviointiasteikko

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakson laajuus 5 op on noin 135 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelu on aikaan ja paikkaan sitomatonta itsenäistä työskentelyä, halutessaan osan tehtävistä voi tehdä pari- tai pienryhmätyönä. Opintojakson suorittamiseen on suositusaikataulu, mutta opinnoissa voi edetä omaan tahtiin ja on hyvä laatia itselle aiakatulu ja varata noin 2 kuukautta aikaa opintojakson suorittamiseen.

Opintojaksolla on tehtäviä, joita voi kytkeä omaan työpaikkaan tai henkilökohtaiseen elämään.

Materiaali on pääosin Learnin alustalla sähköisinä linkkeinä, tallennettuina verkkoluentoina, e-kirjoina ja artikkeleina. Opiskelussa käytettävä kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Opintojakson sisältöä voi hyödyntää oman henkilökohtaisen tai lähipiirin erityisruokavalioasioissa ja myös työtehtävissä, joissa ravitsemus- ja erityisruokavalio-osaamista tarvitaan.

Opintojakson tiedot

1.2.-31.8.2023. Tämä opintojakso alkaa 1.2.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittatumispäivä on 28.5.2023.