Kevät
Opintojakson nimi Ikääntymisen fysiologiaa
Opintojakson ajankohta 22.01.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Susanna Kinnunen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 26.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ikääntymisen fysiologiaa

22.01.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet ja sisältö

Ikääntyminen aiheuttaa monenlaisia muutoksia ihmisen fysiologisiin toimintoihin.

Opinnoissa käsitellään ikääntymisen aiheuttamia muutoksia mm. verenkiertoelimistön ja hengityselimistön, ruoansulatuksen ja erityselimistön normaaleihin toimintoihin sekä aisteihin.

Edeltävyysehdot

Sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille. Opintojakso ei edellytä aikaisempia fysiologian opintoja, mutta niistä on hyötyä.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit

Arviointi (hyväksytty/hylätty) perustuu kokoavaan tehtävään

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssiin kuuluu nauhoitettuja luentoja ja itseopiskelumateriaalia (26 h) sekä kokoava tehtävä.

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.