Non-stop
Opintojakson nimi Ilmastotoimet tekniikan alalla
Opintojakson ajankohta 01.01.2024 - 31.12.2024
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Silja Keränen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.01.2024 - 30.11.2024
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ilmastotoimet tekniikan alalla

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoite:

Kurssin tavoitteena on lisätä opiskelijan osaamista erilaisista päästöjä vähentävistä ratkaisuista tekniikan alalla.

Sisältö:

Tässä kurssissa syvennytään erilaisiin ilmastonmuutosta hillitseviin ratkaisuihin, joita tekniikan puolella voidaan toteuttaa. Ratkaisuja käydään läpi rakentamis-, energia- ja prosessitekniikan puolelta. Opiskelija valitsee näistä itselleen sopivimmat.

Kurssin sisältöinä:

 • ekologisen kestävyyden periaatteet (pakollinen)
 • puurakentaminen
 • energiatehokkaat rakennukset
 • hiilikädenjälki rakennusalalla
 • vähäpäästöinen betoni
 • sähköinen liikenne
 • nestemäiset biopolttoaineet
 • tuulivoiman tuotanto
 • aurinkoenergia
 • energiavarastot
 • hukkalämpöjen hyödyntäminen
 • biokaasun tuotanto
 • hiilidioksidin talteenotto

Edeltävyysehdot

Ilmastonmuutoksen perusteet 1 op opintojakson hyväksytty suorittaminen.

Arviointikriteerit

Hyväksytty / hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso on itsenäisesti verkossa suoritettava.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi oman ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitettasi.