Non-stop
Kursnamn Ilmastotoimet tekniikan alalla
Kursdatum 01.01.2024 - 31.12.2024
Yrkeshögskolan Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Silja Keränen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.01.2024 - 30.11.2024
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Ilmastotoimet tekniikan alalla

01.01.2024 - 31.12.2024

Beskrivning

Tavoite:

Kurssin tavoitteena on lisätä opiskelijan osaamista erilaisista päästöjä vähentävistä ratkaisuista tekniikan alalla.

Sisältö:

Tässä kurssissa syvennytään erilaisiin ilmastonmuutosta hillitseviin ratkaisuihin, joita tekniikan puolella voidaan toteuttaa. Ratkaisuja käydään läpi rakentamis-, energia- ja prosessitekniikan puolelta. Opiskelija valitsee näistä itselleen sopivimmat.

Kurssin sisältöinä:

 • ekologisen kestävyyden periaatteet (pakollinen)
 • puurakentaminen
 • energiatehokkaat rakennukset
 • hiilikädenjälki rakennusalalla
 • vähäpäästöinen betoni
 • sähköinen liikenne
 • nestemäiset biopolttoaineet
 • tuulivoiman tuotanto
 • aurinkoenergia
 • energiavarastot
 • hukkalämpöjen hyödyntäminen
 • biokaasun tuotanto
 • hiilidioksidin talteenotto

Förkunskapskrav

Ilmastonmuutoksen perusteet 1 op opintojakson hyväksytty suorittaminen.

Bedömningskriterier

Hyväksytty / hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso on itsenäisesti verkossa suoritettava.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi oman ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitettasi.