Non-stop
Opintojakson nimi Informaatio-oikeus, 3 op (ilmoittautuminen VAIN ammattiliitoille JYTY ja JHL)
Opintojakson ajankohta 28.08.2023 - 20.05.2024
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Hannu Juntunen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 02.08.2023 - 05.04.2024
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Informaatio-oikeus, 3 op (ilmoittautuminen VAIN ammattiliitoille JYTY ja JHL)

28.08.2023 - 20.05.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuasi tunnet omassa työssäsi tietosuojaan liittyvät pelisäännöt sekä tarvittaessa pystyt opastamaan muitakin työyhteisössä ottamaan huomioon yksityisyyden suojaan liittyvät seikat.

Tunnet yksityisyyden suojaa, sähköistä asiointia ja tekijänoikeuksia säätelevän lainsäädännön ja ohjeistukset. Tunnet yksityisyyden suojaa, sähköistä asiointia ja tekijänoikeutta koskevat peruskäsitteet. Osaat hakea informaatio-oikeuteen liittyvää normistoa. Ymmärrät erilaisia riskejä yksityisyyden suojaan liittyen.Ymmärrät tietosuoja-, tietoturva- ja tekijänoikeusongelmia.

Sisällöt:

Yksityisyyden suoja työsuhteessa ja henkilötietojen suoja Tietoturvallisuus Tekijänoikeus OIkeuskäytäntö

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan nonstop -toteutuksena. Opiskelu toteutuu kaikilta osin verkkoympäristössä, annettujen toimeksiantojen mukaan edeten itsenäisenä työskentelynä oman aikataulun mukaisesti.

Opintojakson tiedot

Kirjallisuus:

Aiheeseen liittyvä lainsäädäntö, Suositeltavat verkkokirjat ovat Viestintä- ja informaatio-oikeuden perusteet; Neuvonen, Riku. 2019. Yksityisyyden suoja Suomessa; Neuvonen, Riku. 2014. Verkkoaineistoa. Yksityisyyden suoja työsuhteessa; Nyyssölä, Mikko. 2014. verkkoaineistoa. Arjen tietoturva: vikit & ratkaisut; Järvinen, Petteri. 2012. Tekijänoikeus; Harenko, Kristiina – Niiranen, Valtteri – Tarkela, Pekka. 2016. verkkojulkaisu