Non-stop
Kursnamn Informaatio-oikeus, 3 op (ilmoittautuminen VAIN ammattiliitoille JYTY ja JHL)
Kursdatum 28.08.2023 - 20.05.2024
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Business HUB
Lärare Hannu Juntunen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 02.08.2023 - 05.04.2024
ÖPPNA YH anmälning

Informaatio-oikeus, 3 op (ilmoittautuminen VAIN ammattiliitoille JYTY ja JHL)

28.08.2023 - 20.05.2024

Beskrivning

Opintojakson suoritettuasi tunnet omassa työssäsi tietosuojaan liittyvät pelisäännöt sekä tarvittaessa pystyt opastamaan muitakin työyhteisössä ottamaan huomioon yksityisyyden suojaan liittyvät seikat.

Tunnet yksityisyyden suojaa, sähköistä asiointia ja tekijänoikeuksia säätelevän lainsäädännön ja ohjeistukset. Tunnet yksityisyyden suojaa, sähköistä asiointia ja tekijänoikeutta koskevat peruskäsitteet. Osaat hakea informaatio-oikeuteen liittyvää normistoa. Ymmärrät erilaisia riskejä yksityisyyden suojaan liittyen.Ymmärrät tietosuoja-, tietoturva- ja tekijänoikeusongelmia.

Sisällöt:

Yksityisyyden suoja työsuhteessa ja henkilötietojen suoja Tietoturvallisuus Tekijänoikeus OIkeuskäytäntö

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutetaan nonstop -toteutuksena. Opiskelu toteutuu kaikilta osin verkkoympäristössä, annettujen toimeksiantojen mukaan edeten itsenäisenä työskentelynä oman aikataulun mukaisesti.

Info

Kirjallisuus:

Aiheeseen liittyvä lainsäädäntö, Suositeltavat verkkokirjat ovat Viestintä- ja informaatio-oikeuden perusteet; Neuvonen, Riku. 2019. Yksityisyyden suoja Suomessa; Neuvonen, Riku. 2014. Verkkoaineistoa. Yksityisyyden suoja työsuhteessa; Nyyssölä, Mikko. 2014. verkkoaineistoa. Arjen tietoturva: vikit & ratkaisut; Järvinen, Petteri. 2012. Tekijänoikeus; Harenko, Kristiina – Niiranen, Valtteri – Tarkela, Pekka. 2016. verkkojulkaisu