Non-stop
Opintojakson nimi International Organizations in Tourism
Opintojakson ajankohta 09.01.2023 - 31.12.2024
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Englanti
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Mika Pietarinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 30.11.2024
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

International Organizations in Tourism

09.01.2023 - 31.12.2024

Opintojakson kuvaus

Learning outcomes: Student understand the meaning of international organizations in the tourism industry. He/she is familiar with different international tourism organizations and their tasks.

Contents: International tourism organizations and their role

Arviointikriteerit

Pass / Failed

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

An independent course done according to your own schedules