Non-stop
Kursnamn International Organizations in Tourism
Kursdatum 09.01.2023 - 31.12.2024
Yrkeshögskolan Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Engelska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Turism och kosthåll HUB
Lärare Mika Pietarinen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 30.11.2024
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

International Organizations in Tourism

09.01.2023 - 31.12.2024

Beskrivning

Learning outcomes: Student understand the meaning of international organizations in the tourism industry. He/she is familiar with different international tourism organizations and their tasks.

Contents: International tourism organizations and their role

Bedömningskriterier

Pass / Failed

Arbetsformer och schemaläggning

An independent course done according to your own schedules