Non-stop
Opintojakson nimi IoT perusteita eri toimialoilla
Opintojakson ajankohta 09.01.2023 - 30.04.2023
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Eija Lantta, Markku Levanen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 12.03.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

IoT perusteita eri toimialoilla

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintojakson kuvaus

Opiskelija osaa

 • määrittää IoT-järjestelmän rakenteen
 • muodostaa kokonaiskuvan IoT-sovelluksiin käytettävästä anturitekniikasta ja tiedonkeruusta
 • vertailla IoT-sovellukseen soveltuvia pilvialustoja
 • tehdä vaatimusmäärittelyn mobiilisovellukselle
 • soveltaa IoT:n hyötyjä liiketoiminnassa

Sisältö: IoT:n (Internet of Things) läpileikkaus eri toimialoilla. Opintojaksolla käydään läpi teknologiaa anturitekniikasta pilvipalvelun kautta mobiililaitteisiin. Opintojaksolla tuodaan esiin IoT:n hyötyjä eri toimialoilla ja tulevaisuudennäkymiä. Soveltuu hyvin kaikille tekniikan opiskelijoille ja muille IoT:sta kiinnostuneille.

 1. IoT käsitteenä
 2. IoT-järjestelmän rakenne
 3. Johdanto IoT-järjestelmän suunnitteluun
 4. Anturit
 5. Tiedonkeruu
 6. Tiedonsiirto pilvipalveluun
 7. Pilvipalvelualustan valinnan määritelmiä
 8. Ohjelmoinnin perusteita
 9. Kerätyn tiedon jalostaminen
 10. Käyttöliittymän suunnittelun perusteita
 11. Tiedon julkaisu mobiililaitteissa
 12. IoT soveltaminen eri toimialoilla
 13. IoT hyödyt liiketoiminnalle
 14. Tulevaisuuden näkymät IoT-teknologian osalta

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena nonstop-periaatteella 9.1. – 30.4.2023. Kurssin suorittaminen Moodle-ympäristössä.

Opintojakson lisätiedot

Hop On -opintojakso, jonka voit aloittaa joustavasti ilmoittautumisen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan 9.1.2023, kun kurssialusta avautuu.

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille.Ilmoittautumisen jälkeen saat palauteviestin, josta löydät ohjeet kurssin suorittamiseksi. Säilytä saamasi viesti, sillä muita ohjeita ei tule. Opintojaksolle voi siis ilmoittautua joustavasti aina 12.3.2023 asti, kurssi on suoritettava 30.4.2023 mennessä.

 

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuminen muille alkaa 29.11.2022 klo 8.00. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö paikkoja. Hinta 15 €/opintopiste.