Non-stop
Opintojakson nimi Johtamis- ja koulutusosaamisen kehittäminen
Opintojakson ajankohta 01.02.2024 - 15.12.2024
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Arno Heikkala
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Johtamis- ja koulutusosaamisen kehittäminen

01.02.2024 - 15.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Tällä opintojaksolla kehität ja sovellat omaa henkilöstöjohtamisen ja esimiestyön osaamistasi ammatillisissa kehittämistehtävissä. Opit käyttämään vaihtelevia ja innovatiivisia menetelmiä ja toimintamalleja toimintaympäristöjen ja asiakkaiden tarpeista nousevissa kehittämisprosesseissa. Arvioit ja kehität päätöksentekotaitoja muuttuvissa tilanteissa, erilaisissa toimeksiannoissa tai hanketoiminnassa. Opit arvioimaan erilaisia johtamiseen liittyviä vuorovaikutustilanteita sekä tavoitteellista palauteprosessien hallintaa. Kehität tavoitteellista viestintäosaamistasi ja osaat alasi osaajana jäsentyneen ja ymmärrettävän suullisen viestinnän. Suunnittelet ja opit hyödyntämään pedagogista osaamistasi sekä laajennat erilaisten pedagogisten menetelmien käyttöä työelämälähtöisissä oppimistilanteissa. Teema 1 Johtamisen yleiset periaatteet Teema 2 Henkilöstöjohtamisen työkalut Teema 3 Viestintä ja vuorovaikutus Teema 4 Koulutusosaaminen

Arviointikriteerit

H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kyseessä on pitkälti itsenäisesti tehtävä opintojakso, joka mahdollista suorittaa 1.2.2024 alkaen, suoritukset tulee olla tehtynä 15.12.2024 mennessä. Ilmoittautuminen päättyy 13.10.2024.

Ilmoittautumistiedot

 

Opintojaksolle on jatkuva ilmoittautuminen. Noin viikko ilmoittautumisen jälkeen opiskelija viedään Lapin AMKin järjestelmään ja opiskelija pääsee suorittamaan kurssia.

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen. Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan linkistä ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi