Kesä
Opintojakson nimi Kansantalouden perusteet
Opintojakson ajankohta 01.06.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Salopelto Timo
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 26.02.2024 - 15.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Kansantalouden perusteet

01.06.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Kansantaloudellista tietoa tarvitsee jokainen. Kansantalouden kurssilla tutustutaan keskeisiin kansantaloustieteen ajatuksiin. Sen lisäksi kansantaloustieteen teorian opit pyritään kytkemään käytäntöön seuraamalla alan ajankohtaista uutisointia ja tutustumalla ajankohtaisiin alan julkaisuihin. Kurssi etenee pääpiirteissään Lindholmin ja Kettusen oppikirjan Kansantalous jaksotuksen mukaisesti.

Ydinaines: Kansantalouden peruskäsitteet ja -mekanismit mikro- ja makrotasolla, hinnanmuodostus, kuluttajan ja yrityksen taloudellinen käyttäytyminen, kokonaiskysyntä ja BKT, suhdannevaihtelut, rahatalous, kansainvälinen talous

Edeltävyysehdot

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arvosana määräytyy tentistä ja palautetuista oppimistehtävistä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Moodle)

Kyseessä on verkkokurssi, jota oppilas voi suorittaa täysin omaan tahtiinsa.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.