Non-stop
Opintojakson nimi Kestävä ja vastuullinen johtaminen
Opintojakson ajankohta 15.01.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Virolainen Ilkka
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.11.2023 - 15.07.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Kestävä ja vastuullinen johtaminen

15.01.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • Ymmärtää kestävän ja vastuullisen johtamisen merkityksen.
  • Ymmärtää arvojohtamisen ja strategisen johtamisen yhteyden.
  • Osaa analysoida ja kehittää organisaatiokulttuuria kestävää kehitystä tukevaksi.
  • Osaa soveltaa kestävän kehityksen keinoja ja työkaluja epävarmuudessa ja kompleksisissa tilanteissa toimiessaan.
  • Ymmärtää kiertotalouden periaatteet ja kykenee hyödyntämään siihen liittyviä liiketoiminnallisia mahdollisuuksia.

Sisältö

  • Arvojohtaminen ja sen merkitys strategiatyössä
  • Kestävää kehitystä tukeva organisaatiokulttuuri ja sen rakentaminen
  • Keinoja ja työkaluja epävarmuudessa ja kompleksisissa tilanteissa toimimiseen
  • Kiertotalous ja siihen liittyvät liiketoiminnalliset mahdollisuudet

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Verkkokurssi. Itsenäinen opiskelu.

Opintojakson tehtävät Kyseessä on non-stop opintojakso. Tehtävän palautuspäivät ovat 10.3.2024, 15.5.2024 ja 31.7.2024. Opintojakson voi aloittaa milloin vain opintojakson aikana ja palauttaa tehtävät itselle sopivana ajankohtana (huomioiden edellä mainitut palautuspäivämäärät arviointien osalta).

Opintojakson tiedot

Aiheeseen liittyvät ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus tarkennetaan opintojakson alkaessa. Keskeinen kirjallisuus löytyy opintojakson Moodle-alustalta kurssin alkaessa.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.