Non-stop
Kursnamn Kestävä ja vastuullinen johtaminen
Kursdatum 15.01.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Business HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Virolainen Ilkka
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.11.2023 - 15.07.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Kestävä ja vastuullinen johtaminen

15.01.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • Ymmärtää kestävän ja vastuullisen johtamisen merkityksen.
  • Ymmärtää arvojohtamisen ja strategisen johtamisen yhteyden.
  • Osaa analysoida ja kehittää organisaatiokulttuuria kestävää kehitystä tukevaksi.
  • Osaa soveltaa kestävän kehityksen keinoja ja työkaluja epävarmuudessa ja kompleksisissa tilanteissa toimiessaan.
  • Ymmärtää kiertotalouden periaatteet ja kykenee hyödyntämään siihen liittyviä liiketoiminnallisia mahdollisuuksia.

Sisältö

  • Arvojohtaminen ja sen merkitys strategiatyössä
  • Kestävää kehitystä tukeva organisaatiokulttuuri ja sen rakentaminen
  • Keinoja ja työkaluja epävarmuudessa ja kompleksisissa tilanteissa toimimiseen
  • Kiertotalous ja siihen liittyvät liiketoiminnalliset mahdollisuudet

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Verkkokurssi. Itsenäinen opiskelu.

Opintojakson tehtävät Kyseessä on non-stop opintojakso. Tehtävän palautuspäivät ovat 10.3.2024, 15.5.2024 ja 31.7.2024. Opintojakson voi aloittaa milloin vain opintojakson aikana ja palauttaa tehtävät itselle sopivana ajankohtana (huomioiden edellä mainitut palautuspäivämäärät arviointien osalta).

Info

Aiheeseen liittyvät ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus tarkennetaan opintojakson alkaessa. Keskeinen kirjallisuus löytyy opintojakson Moodle-alustalta kurssin alkaessa.

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.