Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Kiinteistöautomaation tietoturva ja tietosuoja
Opintojakson ajankohta 15.01.2024 - 15.05.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Ossi Laakkonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 28.04.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Kiinteistöautomaation tietoturva ja tietosuoja

15.01.2024 - 15.05.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Osaat kiinteistöautomaatiojärjestelmän eri osien tietoturvaratkaisut ja erotat kiinteistötiedosta tietosuojan alaiset osat.

  • Tietoturvan peruskäsitteet
  • Tietosuojan peruskäsitteet
  • Kiinteistöautomaatiojärjestelmän peruskäsitteet ja yleisen rakenteen
  • Miten tietoturva liittyy kiinteistöautomaatioon
  • Miten tietoturva hoidetaan kiinteistöautomaatiossa
  • Mitä tietosuojan alaista tietoa kiinteistöautomaatioon liittyy

Sisältö

Opintojaksolla perehdyt tietoturvan ja tietosuojan perusteisiin. Lisäksi saat perustiedot kiinteistöjen automaatiojärjestelmistä sekä niihin liittyvistä tietoturva- ja tietosuojaratkaisuista.

Arviointikriteerit

Opintojaksolla arvioidaan omaa osaamista testeillä, jotka voit tehdä oman aikataulun mukaisesti. Jokaisen moduulin jälkeen on testi, jonka läpäisy on vaatimuksena seuraavaan moduuliin pääsylle. Lopputentti aukeaa viimeisen moduulin testin läpäisyn jälkeen.

Arviointikriteerit

Hyväksyttyyn suoritukseen tarvitset hyväksytyn testin jokaisesta 5 moduulista sekä hyväksytyn lopputentin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opiskelu koostuu itsenäisestä materiaaliin tutustumisesta ja oman osaamisen arvioinneista testeillä jokaisen moduulin jälkeen. Pääset etenemään opintojaksolla omaan tahtiisi. Opintojakson läpäistäksesi sinun tulee läpäistä jokaisen moduulin testi sekä lopputentti, joka sisältää kysymyksiä jokaisesta moduulista.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.