Syksy
Opintojakson nimi Kulttuuripolitiikka
Opintojakson ajankohta 01.09.2024 - 31.12.2024
Korkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kulttuuriala
Opettaja Jari Hoffrén
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 05.08.2024 - 22.08.2024
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Kulttuuripolitiikka

01.09.2024 - 31.12.2024

Opintojakson kuvaus

Kulttuuripolitiikka -opintojaksolla (linkki Humakin verkkokauppaan) perehdytään kulttuurihallintoon sekä kansainväliseen, kansalliseen ja kunnalliseen kulttuuri- ja taidepolitiikkaan. Opintojaksolla paneudutaan kulttuuripolitiikkaan suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta sivutaan myös kansainvälisyyttä. Tarkastelu etenee kulttuuripolitiikan historiasta nykypäivään ja jäsentää erikseen valtiollista ja kunnallista kulttuuripolitiikkaa. Kansainvälisen vertailun jälkeen tarkastellaan lyhyesti myös kulttuuripoliittista vaikuttamista.

Sisältö ja kohderyhmä

Opintojaksolla syvennytään kysymyksiin: Mitä on politiikka? Mitä on yhteiskuntapolitiikka? Mitä kulttuuri ja taide ovat yhteiskunnallisesta näkökulmasta? Mitä valtio, alueet ja kunnat voivat tehdä kulttuurin hyväksi? Miten kulttuuria hallinnoidaan? Miten kulttuurin ja taiteen julkinen tuki jakautuu? Millä perusteilla kulttuuria tuetaan? Entä taiteen tekijät, tuottajat, kokijat ja kokijat – kai heilläkin on sanansa kulttuuripolitiikassa? Mitä on siis vaikuttaminen? Entä kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallinen vaikuttavuus?

Opiskelijalta edellytetään paneutumista tietoperustan lisäksi valitsemansa kunnan kulttuuripoliittisiin rakenteisiin, toimintoihin ja toimijoihin.

Kenelle?

Opintojakso sopii kaikille, joita kiinnostavat yhteiskunnan rakenteet ja kulttuuripolitiikka- ja hallinto osana niitä sekä mahdollisuudet vaikuttaa kulttuuriasioihin. Opintojakso kuuluu kulttuurituottajan AMK-tutkinnossa 2. vuosikurssin opintoihin.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kulttuurihallinnon ja politiikan rakenteiden ja instituutioiden toimintatavat sekä lainsäädännön.
  • kykenee argumentoimaan taiteen yhteiskunnallisesta merkittävyydestä.
  • pystyy kulttuuripoliittiseen vaikuttamiseen.

Edeltävyysehdot

Avoin kaikille. Ei edellytä aikaisempia kulttuurialan opintoja.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Suoritus edellyttää kaikkien yksittäisten tehtävien hyväksymistä (täydennettävä – suoritettu asteikon tehtävissä suoritettu ja 1- 5-asteikolla arvioitavissa tehtävissä vähintään 1).

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Webinaarit tallennetaan, joten ne ovat katsottavissa myöhemmin.

Opintojakson lisätiedot

Opiskelijapalautetta

”Tehtävät on olleet monipuolisia. Mindmap ja muut visuaaliset tehtävät joskus tuovat jopa syvemmän oppimiskokemuksen kuin esseetehtävä.”

”Parasta on ollut hyvä sisältö, runsaat tehtävät ja mahdollisuus selkeään oman työn aikatauluttamiseen. Materiaalit tukivat hyvin aihetta, joka kiinnosti niin paljon että oli pakko ottaa tämä kurssi.”

”Monipuolinen kokonaisuus, monipuoliset tehtävät, kivaa pohtimista”

”Kurssin aikana opin kulttuurin julkisesta rahoituksesta, kulttuurin merkityksestä yhteiskunnalle ja kulttuuripolitiikasta yleisesti. Perehdyin kulttuuripolitiikkaan ja sain intoa lukea myös monia artikkeleita ja uutisia kulttuuriin liittyen. Kurssi avasi silmiäni asioille, joihin en ole ennen osannut edes kiinnittää huomiota.”

”Opintojakson mielenkiintoisimpia aiheita olivat mielestäni se, kuinka kulttuurihallinto toimii, ja mikä on valtion ja kunnan rooli kulttuuripalvelujen toteuttamisessa ja mitä vaikutusta lainsäädännöllä on kulttuuripalveluihimme. On ollut kiinnostavaa tutustua myös eri maiden kulttuuripolitiikkaan, ja siihen kuinka ne ovat erilaisia Suomeen verrattuna.”

Ilmoittautumistiedot

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

  • Lomakkeet ovat avoinna vain ilmoittautumisaikana – muista siis ilmoittautua ajoissa!
  • Täytä sähköpostiosoitteesi huolellisesti.
  • Kun olet lähettänyt lomakkeen, saat vahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. (Tarkista myös roskapostikansio ja ole tarvittaessa yhteydessä sähköpostitse: avoinamk@humak.fi.)
  • Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.

Huom! Mikäli kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Karelia, Laurea, Lapin AMK, TAMK, Turun AMK, VAMK tai XAMK, käytä ristiinopiskelupalvelua (ripa). Lisätiedot ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen saat korkeakoulustasi. 

Ripasta löydät tietoa myös CampusOnline-sivulta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.