Kevät
Opintojakson nimi Lääkehoidon perusteet (nonstop)
Opintojakson ajankohta 08.01.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Tuija Hakala
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 09.06.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Lääkehoidon perusteet (nonstop)

08.01.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojakson tavoitteena on perehtyä lääkehoidon perusteisiin. Lääkehoito on merkittävä osa hoitotyötä, ja on tärkeää hallita siihen liittyvät asiat hyvin ja näin toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti.

Opintojaksolla tutustutaan muun muassa lääkehoidon peruskäsitteisiin, erilaisiin lääkemuotoihin ja lääkkeiden antotapoihin sekä lääkkeiden käsittelyyn liittyviin asioihin. Opintojaksolla perehdytään myös turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen.

 

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Hyväksytty / Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutuu itsenäisenä verkko-opiskeluna. Moodle-alustalla olevat välitestit tulee suorittaa hyväksytysti.

Opintojakson tiedot

Tämä opintojakso on osa Lääkehoito SZYY2017 (3 op) -opintojaksoa, joten ko. 3 op:n opintojaksosta on mahdollista hyväksilukea 1 op.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle pystyt ilmoittautumaan nonstop-periaatteella. Opintojakson voit suorittaa ajalla 8.1.2024-31.7.2024. Ilmoittautuminen päättyy 9.6.2024. Opintojakson ilmoittautumiset käsitellään noin viikon sisällä ilmoittautumisen saapumisesta, n. viikosta 1/24 alkaen. Huomaathan, että ilmoittautumisia ei käsitellä viikon 9 aikana.