Våren
Kursnamn Lääkehoidon perusteet (nonstop)
Kursdatum 08.01.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Tuija Hakala
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 09.06.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Lääkehoidon perusteet (nonstop)

08.01.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Opintojakson tavoitteena on perehtyä lääkehoidon perusteisiin. Lääkehoito on merkittävä osa hoitotyötä, ja on tärkeää hallita siihen liittyvät asiat hyvin ja näin toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti.

Opintojaksolla tutustutaan muun muassa lääkehoidon peruskäsitteisiin, erilaisiin lääkemuotoihin ja lääkkeiden antotapoihin sekä lääkkeiden käsittelyyn liittyviin asioihin. Opintojaksolla perehdytään myös turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen.

 

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Hyväksytty / Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutuu itsenäisenä verkko-opiskeluna. Moodle-alustalla olevat välitestit tulee suorittaa hyväksytysti.

Info

Tämä opintojakso on osa Lääkehoito SZYY2017 (3 op) -opintojaksoa, joten ko. 3 op:n opintojaksosta on mahdollista hyväksilukea 1 op.

Anmälningsinformation

Opintojaksolle pystyt ilmoittautumaan nonstop-periaatteella. Opintojakson voit suorittaa ajalla 8.1.2024-31.7.2024. Ilmoittautuminen päättyy 9.6.2024. Opintojakson ilmoittautumiset käsitellään noin viikon sisällä ilmoittautumisen saapumisesta, n. viikosta 1/24 alkaen. Huomaathan, että ilmoittautumisia ei käsitellä viikon 9 aikana.