Non-stop
Opintojakson nimi Lean-johtaminen ja johtajuus
Opintojakson ajankohta 14.08.2023 - 29.08.2024
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Anu Tammela, Matti Rahko
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2023 - 01.06.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Lean-johtaminen ja johtajuus

14.08.2023 - 29.08.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

 • Tunnet strategisen suunnittelun perusteet ja osaat suunnitella tavoitteellisen kehityshankkeen omassa organisaatiossasi.
 • Osaat viestiä kehityshankkeiden tavoitteet tehokkaasti ja hallitset Lean-aiheisten kehityshankkeiden johtamisen.
 • Tunnet ja osaat kuvata tärkeimmät johtajuusteoriat ja hyödyntää näitä kehittäessäsi omaa johtajuuskyvykkyyttäsi ja luodessasi itsellesi henkilökohtaisiin kyvykkyyksiisi perustuvan johtajuuden käyttöteorian, jota myös hyödynnät omassa esimiestyössäsi.
 • Tunnet organisaatiokulttuurin merkityksen kehitysprojekteissa ja osaat soveltaa systeemiajattelun, oppivan organisaation ja nykyaikaisen motivaatioajattelun perusteita Lean-aiheisen kehitystoiminnan johtamisessa.
 • Tunnet ja osaat kuvata muutosjohtamisen, oppimisen ja tiimin kehittämisen perustavat teoriat ja osaat soveltaa niitä Lean-toiminnan kehittämisessä.

Sisältö:

 • Strateginen johtaminen
 • Hoshin suunnittelu
 • Jatkuva parantaminen
 • Johtajuusteoriat
 • Organisaatiokulttuuri
 • Motivaatioteoriat
 • Oppiva organisaatio
 • Systeemiajattelu
 • Muutosjohtaminen
 • Oppiminen
 • Tiimin kehittäminen

Edeltävyysehdot

Lean-johtamisen perusteiden tunteminen on suotavaa.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty.

Kurssin arviointi perustuu oppimispäiväkirjaan, jota täydennetään jatkuvasti kullakin opiskeluosilla annettavalla tehtävällä. Oppimispäiväkirjan voi palauttaa oman edistymisen mukaisella aikataululla, kuitenkin viimeistään lukuvuoden loppuun mennessä. Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien opiskelutehtävien palauttamista ohjeiden mukaisesti toteutettuna.

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi toteutetaan etäopiskeluna Moodle-alustalla. Opiskelijat voivat ilmoittautua kurssille milloin vain lukuvuoden aikana ja suorittaa kurssin itselleen sopivalla tahdilla.

Oppimisalustalla on oppimisaineistoa ja tehtäviä, jotka suoritetaan vaiheittain. Jokaisen tehtävän jälkeen on monivalintatentti, jonka hyväksytty suoritus avaa seuraavan tehtävän. Kurssin ajan ylläpidetään oppimispäiväkirjaa, jonka laatimisohjeet löytyvät oppimisalustalta. Oppimispäiväkirja palautetaan ja arvioidaan kurssin lopulla.

Kurssin aikana on viikoittain ohjaustunti, johon opiskelija voi osallistua Zoom-webinaarialustalla. Linkki webinaarialustalle löytyy Moodle-oppimisalustalta. Web-ohjauksen aikana opiskelijat voivat esittää kysymyksiä kurssin opettajille. Tarvittaessa järjestetään myös henkilökohtaista opastusta Teams-applikaatiolla.

 

Ilmoittautumistiedot

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta 1.8. alkaen (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)