Non-stop
Kursnamn Lean-johtaminen ja johtajuus
Kursdatum 14.08.2023 - 29.08.2024
Yrkeshögskolan Oulun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Anu Tammela, Matti Rahko
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2023 - 01.06.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Lean-johtaminen ja johtajuus

14.08.2023 - 29.08.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

 • Tunnet strategisen suunnittelun perusteet ja osaat suunnitella tavoitteellisen kehityshankkeen omassa organisaatiossasi.
 • Osaat viestiä kehityshankkeiden tavoitteet tehokkaasti ja hallitset Lean-aiheisten kehityshankkeiden johtamisen.
 • Tunnet ja osaat kuvata tärkeimmät johtajuusteoriat ja hyödyntää näitä kehittäessäsi omaa johtajuuskyvykkyyttäsi ja luodessasi itsellesi henkilökohtaisiin kyvykkyyksiisi perustuvan johtajuuden käyttöteorian, jota myös hyödynnät omassa esimiestyössäsi.
 • Tunnet organisaatiokulttuurin merkityksen kehitysprojekteissa ja osaat soveltaa systeemiajattelun, oppivan organisaation ja nykyaikaisen motivaatioajattelun perusteita Lean-aiheisen kehitystoiminnan johtamisessa.
 • Tunnet ja osaat kuvata muutosjohtamisen, oppimisen ja tiimin kehittämisen perustavat teoriat ja osaat soveltaa niitä Lean-toiminnan kehittämisessä.

Sisältö:

 • Strateginen johtaminen
 • Hoshin suunnittelu
 • Jatkuva parantaminen
 • Johtajuusteoriat
 • Organisaatiokulttuuri
 • Motivaatioteoriat
 • Oppiva organisaatio
 • Systeemiajattelu
 • Muutosjohtaminen
 • Oppiminen
 • Tiimin kehittäminen

Förkunskapskrav

Lean-johtamisen perusteiden tunteminen on suotavaa.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty.

Kurssin arviointi perustuu oppimispäiväkirjaan, jota täydennetään jatkuvasti kullakin opiskeluosilla annettavalla tehtävällä. Oppimispäiväkirjan voi palauttaa oman edistymisen mukaisella aikataululla, kuitenkin viimeistään lukuvuoden loppuun mennessä. Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien opiskelutehtävien palauttamista ohjeiden mukaisesti toteutettuna.

 

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssi toteutetaan etäopiskeluna Moodle-alustalla. Opiskelijat voivat ilmoittautua kurssille milloin vain lukuvuoden aikana ja suorittaa kurssin itselleen sopivalla tahdilla.

Oppimisalustalla on oppimisaineistoa ja tehtäviä, jotka suoritetaan vaiheittain. Jokaisen tehtävän jälkeen on monivalintatentti, jonka hyväksytty suoritus avaa seuraavan tehtävän. Kurssin ajan ylläpidetään oppimispäiväkirjaa, jonka laatimisohjeet löytyvät oppimisalustalta. Oppimispäiväkirja palautetaan ja arvioidaan kurssin lopulla.

Kurssin aikana on viikoittain ohjaustunti, johon opiskelija voi osallistua Zoom-webinaarialustalla. Linkki webinaarialustalle löytyy Moodle-oppimisalustalta. Web-ohjauksen aikana opiskelijat voivat esittää kysymyksiä kurssin opettajille. Tarvittaessa järjestetään myös henkilökohtaista opastusta Teams-applikaatiolla.

 

Anmälningsinformation

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta 1.8. alkaen (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)