Kevät
Opintojakson nimi Mallintamisen sovellukset suunnittelussa
Opintojakson ajankohta 15.03.2024 - 31.05.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Jani Huovinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 18.01.2024 - 03.03.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Mallintamisen sovellukset suunnittelussa

15.03.2024 - 31.05.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • Ymmärtää mallintamisen periaatteet
 • Osaa tietomallintaa rakennuksia
 • Osaa hallita ja jäsentää tietomallipohjaista tietoa
 • Tietää mitä tietomallipohjainen tiedonsiirto tarkoittaa (ifc, bcf)
 • Osaa tuottaa hallitusti IFC-tiedostoja ja 2D-tulosteita

Sisältö

Opintojaksolla käytetään ja jalostetaan Talonrakennus 2 -opintojaksolla tehtyä tietomallia

 • Mallinnuksen sovitut pelinsäännöt (YTV2012 ja YIV2015)
 • Rakennesuunnittelu arkkitehtimallin lähtötietojen pohjaltaTietomallin parametrinen käsittely Solibri Model Checker -ohjelmistolla
 • Tekla Structuresin mallinnusominaisuudet ja komennot
 • Törmäystarkastelut
 • Projektipankin käyttö osana tietomalliprosessia

Edeltävyysehdot

Lähtötaso: Talonrakennus 2 tai vastaavat tiedot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

 • Opintojakso toteutetaan itsenäisenä opiskeluna Moodle verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson suoritus tapahtuu opiskelemalla itsenäisesti opintojakson materiaalit ja suorittamalla hyväksytysti opintojaksomoduulien tehtävät ja verkkotentit sekä harjoitustyö.
 • Opintojaksoon sisältyy moduuleita mallintamisen osa-alueista, ohjelmistoista ja sovelluksista. Moduulien aiheita ovat mallintamisen lähtötiedot, tietomallin laadunvarmistus, projektipankit, tietomallien sovelluskohteet sekä mallintaminen tuotesuunnittelussa ja teollisessa rakentamisessa.
 • Opintojaksoon kuuluu lisäksi tietomallinnuksen harjoitustyö. Harjoitustyössä käytetään ensisijaisesti Tekla Structures -ohjelmistoa opintojaksoaineiston ja Teklan ohjevideoiden mukaisesti. Aikaisempaa Tekla osaamista ei vaadita.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.