Syksy
Opintojakson nimi Mekaniikka
Opintojakson ajankohta 16.09.2024 - 01.12.2024
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Sami Suhonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 16.09.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Mekaniikka

16.09.2024 - 01.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteena on, että opiskelija osaa:
  • käyttää suureita ja yksiköitä
  • mekaniikan peruslait ja soveltaa niitä ilmiöiden tarkasteluun
  • pelkistää mekaniikkaan liittyvän ongelman suureiksi ja niiden välisiksi lainalaisuuksiksi
  • perustella ratkaisunsa ja valitsemansa menetelmän teknillis-luonnontieteellisistä lähtökohdista käsin
  • tuottaa ja tulkita graafisia esityksiä

Sisältö:

SI-järjestelmä, suurelaskenta, tasaisen ja muuttuvan liikkeen mallintaminen, voima ja Newtonin lait, työ, energia ja teho etenemisessä ja pyörimisessä, energiaperiaatteen soveltaminen.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Viikkotasolla aikataulutettu, pääasiassa omatahtinen verkko-opiskelu. 100% verkossa

Ilmoittautumistiedot

Useimmissa AMKeissa pystyt ilmoittautumaan tälle TAMKin opintojaksolle suoraan oman kotikorkeakoulusi Pepistä hakemalla Tampereen ammattikorkeakoulun ristiinopiskelun tarjontaa.

Ethän kuitenkaan ilmoittaudu kahta kautta samalle kurssille!

  • Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.
  • TAMKin omat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.
  • Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

Kesälomakaudesta johtuen CampusOnline.fi-palvelun kautta tehdyt ilmoittautumiset käsitellään vasta elokuussa.