Non-stop
Opintojakson nimi Mindfulness työelämässä 2 op, nonstop
Opintojakson ajankohta 01.01.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Marko Mikkola
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 01.06.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Mindfulness työelämässä 2 op, nonstop

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opintojakson sisältö on kohdennettu yleistajuiseksi ja kaikille sopivaksi yhden itsensä kehittämisen menetelmän oppimiseksi ja työelämätaidoksi. Opintojakson pääpaino on meditointiharjoittelussa. Opiskelija oppii mindfulness-harjoitusmenetelmiä. Opiskelijalla on ymmärrys tietoisuustaidoista ja valmiudet hyödyntää niitä elämässään. Opiskelija arvioi omaa kehittymistään ja harjoitteluaan.

Syntyvän osaamisen luokitus: perusosaaminen

Sisältö

Mindfulness-menetelmän taustaa ja muodolliset harjoittelumenetelmät (istumameditaatio, body scan, kävelymeditaatio, tietoinen liike); stressi; itsen käsite; ajattelu ja itsensä johtaminen; keskittyminen; kuuntelukyvyt; tietoisuustaidot työpäivässä; kehitettävien taitojen päivittäinen harjoittelu

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Opintojaksolla opetellaan mindfulness meditaatiomenetelmiä ja aiheeseen liittyvää taustatietoa. Opintojakson merkittävä osio on opiskelijan omatoimisesti tekemät harjoitukset (opintojaksolla jaetaan harjoittelua varten äänitteet/videot). Opiskelija kirjoittaa opintojakson aikana oppimispäiväkirjaa.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-ID:n rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle nonstop-opintojaksolle pääsee kaikki ilmoittautuneet mukaan. Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.