Kevät
Opintojakson nimi Nuorten asumisneuvonta ja -ohjaus
Opintojakson ajankohta 22.01.2024 - 24.05.2024
Korkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Humanistinen ja kasvatusala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Teija Kynkäänniemi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.11.2023 - 28.04.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Nuorten asumisneuvonta ja -ohjaus

22.01.2024 - 24.05.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija

 • tuntee nuorten asumisen ja asunnottomuuden erityispiirteitä
 • tietää asumisneuvonnan ja asumissosiaalisen työn keskeiset käsitteet ja lähtökohdat
 • ymmärtää asumisneuvonnan oikeudellista perustaa, muun muassa huoneenvuokralaki ja vuokrasopimus
 • tuntee nuorten asumisneuvonnan toimijakenttää
 • osaa soveltaen käyttää asumisneuvonnan työkäytäntöjä, kuten asumisen puheeksiotto, neuvonta ja ohjaus, kotiin vietävä tuki sekä monialainen yhteistyö

Sisällöt:

 • nuorten asumisen ja asunnottomuuden erityispiirteet
 • asumisneuvonnan ja asumissosiaalisen työn keskeiset käsitteet ja lähtökohdat
 • asumisneuvonnan oikeudellinen perusta, muun muassa huoneenvuokralaki ja vuokrasopimus
 • nuorten asumisneuvonnan toimijakenttä
 • asumisneuvonnan työkäytännöt

Edeltävyysehdot

Osallistuminen ei edellytä erityisiä pohjatietoja aiheesta.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty. Opintojakson arviointi perustuu tietotestien ja oppimistehtävien tekemiseen.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelija tekee opintojakson itsenäisenä opiskeluna verkko-oppimisympäristö Diaklessa.

Opintojaksossa on neljä osiota

 1. nuorten asuminen,
 2. nuorten asuminen ilmiönä,
 3. nuorten asumisneuvonnan käsitteet ja toimintakenttä sekä
 4. asumisneuvonnan työmenetelmät.

Opintojaksot suoritetaan järjestyksessä 1-4.

Opintojakson tiedot

Tietokone, toimiva nettiyhteys.

Ilmoittautumistiedot

Ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija:

Jotta voimme varmentaa, tilastoida ja rekisteröidä kotikorkeakoulusi, käytäthän ilmoittautuessasi oman kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. Mikäli jostain syystä et käytä kotikorkeakoulusi sähköpostia, muista kirjata kotikorkeakoulusi vahvistusviestissä tulevan linkin kautta vuorokauden kuluessa.

Diakin omat opiskelijat ilmoittautuvat Diakin opintoihin omien ilmoittautumisjärjestelmien ja ajankohtien puitteissa.