Våren
Kursnamn Nuorten asumisneuvonta ja -ohjaus
Kursdatum 22.01.2024 - 24.05.2024
Yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Humanistisk och pedagogisk HUB, Hälsa och välmående HUB
Lärare Teija Kynkäänniemi
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.11.2023 - 28.04.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Nuorten asumisneuvonta ja -ohjaus

22.01.2024 - 24.05.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija

 • tuntee nuorten asumisen ja asunnottomuuden erityispiirteitä
 • tietää asumisneuvonnan ja asumissosiaalisen työn keskeiset käsitteet ja lähtökohdat
 • ymmärtää asumisneuvonnan oikeudellista perustaa, muun muassa huoneenvuokralaki ja vuokrasopimus
 • tuntee nuorten asumisneuvonnan toimijakenttää
 • osaa soveltaen käyttää asumisneuvonnan työkäytäntöjä, kuten asumisen puheeksiotto, neuvonta ja ohjaus, kotiin vietävä tuki sekä monialainen yhteistyö

Sisällöt:

 • nuorten asumisen ja asunnottomuuden erityispiirteet
 • asumisneuvonnan ja asumissosiaalisen työn keskeiset käsitteet ja lähtökohdat
 • asumisneuvonnan oikeudellinen perusta, muun muassa huoneenvuokralaki ja vuokrasopimus
 • nuorten asumisneuvonnan toimijakenttä
 • asumisneuvonnan työkäytännöt

Förkunskapskrav

Osallistuminen ei edellytä erityisiä pohjatietoja aiheesta.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty. Opintojakson arviointi perustuu tietotestien ja oppimistehtävien tekemiseen.

Arbetsformer och schemaläggning

Opiskelija tekee opintojakson itsenäisenä opiskeluna verkko-oppimisympäristö Diaklessa.

Opintojaksossa on neljä osiota

 1. nuorten asuminen,
 2. nuorten asuminen ilmiönä,
 3. nuorten asumisneuvonnan käsitteet ja toimintakenttä sekä
 4. asumisneuvonnan työmenetelmät.

Opintojaksot suoritetaan järjestyksessä 1-4.

Info

Tietokone, toimiva nettiyhteys.

Anmälningsinformation

Ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija:

Jotta voimme varmentaa, tilastoida ja rekisteröidä kotikorkeakoulusi, käytäthän ilmoittautuessasi oman kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. Mikäli jostain syystä et käytä kotikorkeakoulusi sähköpostia, muista kirjata kotikorkeakoulusi vahvistusviestissä tulevan linkin kautta vuorokauden kuluessa.

Diakin omat opiskelijat ilmoittautuvat Diakin opintoihin omien ilmoittautumisjärjestelmien ja ajankohtien puitteissa.