Kesä
Opintojakson nimi Ohjelmistorobotiikka käytännössä UiPath StudioX:llä
Opintojakson ajankohta 01.06.2021 - 08.08.2021
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Hiltunen Pentti
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.03.2021 - 30.04.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ohjelmistorobotiikka käytännössä UiPath StudioX:llä

01.06.2021 - 08.08.2021

Opintojakson kuvaus

Ohjelmistorobotiikka käytännössä UiPath StudioX –opintojaksolla opit UiPath StudioX –ohjelmiston peruskäytön. Opit tunnistamaan työprosessien automatisoinnin mahdollisuuksia sekä suunnittelet ja testaat itse tekemäsi ohjelmistorobotin toimintaa käytännössä. Näet kuinka tekemäsi ohjelmistorobotti voi helpottaa työskentelyäsi. Opintojakso soveltuu eri alojen opiskelijoille.

Keskeinen sisältö

  • UiPath StudioX:n käyttö yksinkertaisten prosessien automatisoinnissa ja harjoitusten tekemistä hyödyntäen MS Word, Excel ja Outlook -ohjelmistoja sekä selainohjelmistoa
  • Virhetilanteiden selvittäminen
  • Ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksien tunnistaminen ja ymmärtäminen

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu verkkotenttien (suomenkielinen) hyväksyttyyn suorittamiseen arviointikriteerien mukaisesti.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat: Verkkotenttien (suomenkielinen) suorittaminen hyväksytysti

Ilmoittautumistiedot

Kohderyhmät:

  • Henkilöt, jotka haluavat oppia kuinka UiPath StudioX:llä automatisoidaan mm. Word-, Excel- ja Outlook –ohjelmistoilla tehtävää työtä
  • Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneet itsensä kehittämisestä ja nykyaikaisen ohjelmistoteknologian (low-code) tarjoamista ammatillisista uramahdollisuuksista
  • Henkilöt, jotka päivittäisessä työssään tekevät toistuvia rutiineja erilaisilla tietojärjestelmillä

Opinnot ovat maksuttomia.