Kesä
Opintojakson nimi Osallistava pedagogiikka
Opintojakson ajankohta 01.06.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Humanistinen ja kasvatusala
Opettaja Eeva Mäntylä
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.03.2024 - 15.04.2024
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Osallistava pedagogiikka

01.06.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Osallistava pedagogiikka -opintojaksolla (linkki Humakin verkkokauppaan) tarkastellaan pedagogista ja sosiaalipedagogista osaamista yhteisöpedagogin ja kommunikaatio-ohjaajan erityisosaamisena. Opiskelija saa kokemusta osallistavien ja toiminnallisten menetelmien soveltamisesta valitsemassaan toimintaympäristössä. Opintojakson aikana opiskelija voi valintansa mukaan perehtyä erityiskasvatukseen, sosiaalipedagogisiin toimintamuotoihin tai monikulttuurisen ohjaustyöhön.

Opintojakso sopii kaikille osallisuudesta kiinnostuneille ja tarjoaa työkaluja ohjauksen tai tiimien parissa toimiville.

Tavoitteet

Opiskelija:

  • tietää oppimiskäsitykset ja niiden merkityksen pedagogisisille valinnoille
  • oppii soveltamaan erilaisia pedagogisia menetelmiä kohderyhmä- ja tavoitelähtöisesti
  • tiedostaa arvostavan kohtaamisen merkityksen osana pedagogista toimintaa
  • tuntee sosiaalipedagogiikan ja sosiokulttuurisen innostamisen perusperiaatteet ja niiden erilaisia sovellusmahdollisuuksia
  • osaa hyödyntää sosiodynaamista lähestymistapaa pedagogisessa toiminnassa
  • hahmottaa ajattelun, tahdon, motivaation ja tunteiden merkityksen oppimisessa ja muutoksessa

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti verkossa. Opintojakso sisältää aloituswebinaarin ja lehtorin päivystystuokion keskustelua ja kysymyksiä varten. Opintojakso opiskellaan itsenäisesti monipuolisiin, osallistavaan pedagogiikkaan liittyviin materiaaleihin tutustuen ja niitä myös käytännössä soveltaen. Lisäksi tehtävämuotoina verkkokeskustelut ja pohdinnat opintojakson verkkoalustalla.

Opintojaksolle on laadittu viitteellinen aikataulu opintojakson suorittamiseen. Viimeiseen, opintojakson kokoavaan tehtävään on hyvä varata riittävästi aikaa.

Opintojakson tiedot

Webinaariin osallistumiseen tarvitset webkameraa ja mikrofonia.

Opintojakson lisätiedot

Opiskelijapalautetta:

”nyt minulla on kokemus hyvin toteutetusta verkkokurssista – usko siihen että vain verkossa voi oppia. opin paljon. tehtävät oli osuvia ja sai sovellettua hyvin omaan koulutukseen ja hyödynnettyä käytäntöön. PIDIN!!”

” Opintojaksolle oli helppo orientoitua hyvien ohjeistusten ansioista. Opintojakson aineisto oli monipuolista ja kiinnostavaa.”

”Parasta on ollut vertaisten kokemukset ja pohdinnat kurssin aiheista. – -”

”Teoriaa ja vahvistusta sille, mitä olen työssäni jo intuitiolla tehnyt.”

Ilmoittautumistiedot

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

  • Lomakkeet ovat avoinna vain ilmoittautumisaikana – muista siis ilmoittautua ajoissa!
  • Täytä sähköpostiosoitteesi huolellisesti.
  • Kun olet lähettänyt lomakkeen, saat vahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. (Tarkista myös roskapostikansio ja ole tarvittaessa yhteydessä sähköpostitse: avoinamk@humak.fi.)
  • Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.

Huom.! Mikäli kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, TAMK, Turun AMK, VAMK or XAMK, käytä ristiinopiskelupalvelua (ripa). Lisätiedot ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen saat korkeakoulustasi. 

Ripasta löydät tietoa myös CampusOnline-sivulta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.