Kevät
Opintojakson nimi Palvelujen markkinoinnin johtaminen, 5 op (YAMK)
Opintojakson ajankohta 29.04.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Mari Karjalainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.03.2024 - 31.03.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Palvelujen markkinoinnin johtaminen, 5 op (YAMK)

29.04.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opintojakson tarkoituksena on lisätä ymmärrystä palvelujen markkinoinnin johtamisen merkityksestä liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa sekä kehittää sitä hyödyntäen tutkimusta ja erilaisia työkaluja.

Opintojakson osaamiset Palveluliiketoiminnan johtamisosaaminen Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson tavoitteet Hallitset palvelujen markkinoinnin teorian ja käsitteet sekä ymmärrät palvelujen markkinoinnin johtamisen strategisen roolin. Ymmärrät keskeisiä ongelmia palvelujen johtamisessa. Osaat arvioida asiakastyytyväisyyttä ja palvelujen sekä suhteiden laatua. Kehität uusia ratkaisuja organisaatiosi palveluiden markkinoinnin johtamiseen, joissa hyödynnät palvelun johtamisen malleja ja teoriaa fyyisessä ja digitaalisessa ympäristössä.

Sisältö:

Palveluiden käsitteiden ja teorian ymmärtäminen, asiakassuhteiden hallinta, palveluiden luonne, palveluiden ja suhteiden laatu, palveluiden laadun johtaminen, palveluiden tuotteistaminen, palveluiden ja suhteiden kannattavuus, palveluiden kokonaisvaltainen markkinointi, palvelun tuottavuuden ja toimintojen johtaminen

Edeltävyysehdot

Opiskelija hallitsee markkinoinnin perusteet.

Opiskelijalla on AMK-tutkinto.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssin avaus live-webinaari, keskusteluwebinaari ja tukiwebinaari sekä videotallenteet ja itsenäiset harjoitustyöt. Kurssin toteutus Moodle-oppimisympäristössä. Kurssiin ei sisälly tenttiä.

Webinaarit: vk 18 aloituswebinaari vk 20 tehtävien tukiwebinaari (vapaaehtoinen tukitunti, jossa ratkotaan tehtäviin liittyviä kysymyksiä) vk 22 keskusteluwebinaari (vaihtoehtoinen tapa suorittaa yksi kurssin tehtävistä)

Opintojakson lisätiedot

Materiaali:

Zeithaml, V. A., Bitner, M. J. & Gremler, D. D. 2017. Services marketing. Integrating Customer Focus Across the Firm. New York: McGraw-Hill. Grönroos, C. 2009. Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Talentum. Journal of Service Management Journal of Service Science and Management.