Våren
Kursnamn Palvelujen markkinoinnin johtaminen, 5 op (YAMK)
Kursdatum 29.04.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Turism och kosthåll HUB, Business HUB
Lärare Mari Karjalainen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.03.2024 - 31.03.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Palvelujen markkinoinnin johtaminen, 5 op (YAMK)

29.04.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

Opintojakson tarkoituksena on lisätä ymmärrystä palvelujen markkinoinnin johtamisen merkityksestä liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa sekä kehittää sitä hyödyntäen tutkimusta ja erilaisia työkaluja.

Opintojakson osaamiset Palveluliiketoiminnan johtamisosaaminen Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson tavoitteet Hallitset palvelujen markkinoinnin teorian ja käsitteet sekä ymmärrät palvelujen markkinoinnin johtamisen strategisen roolin. Ymmärrät keskeisiä ongelmia palvelujen johtamisessa. Osaat arvioida asiakastyytyväisyyttä ja palvelujen sekä suhteiden laatua. Kehität uusia ratkaisuja organisaatiosi palveluiden markkinoinnin johtamiseen, joissa hyödynnät palvelun johtamisen malleja ja teoriaa fyyisessä ja digitaalisessa ympäristössä.

Sisältö:

Palveluiden käsitteiden ja teorian ymmärtäminen, asiakassuhteiden hallinta, palveluiden luonne, palveluiden ja suhteiden laatu, palveluiden laadun johtaminen, palveluiden tuotteistaminen, palveluiden ja suhteiden kannattavuus, palveluiden kokonaisvaltainen markkinointi, palvelun tuottavuuden ja toimintojen johtaminen

Förkunskapskrav

Opiskelija hallitsee markkinoinnin perusteet.

Opiskelijalla on AMK-tutkinto.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty.

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssin avaus live-webinaari, keskusteluwebinaari ja tukiwebinaari sekä videotallenteet ja itsenäiset harjoitustyöt. Kurssin toteutus Moodle-oppimisympäristössä. Kurssiin ei sisälly tenttiä.

Webinaarit: vk 18 aloituswebinaari vk 20 tehtävien tukiwebinaari (vapaaehtoinen tukitunti, jossa ratkotaan tehtäviin liittyviä kysymyksiä) vk 22 keskusteluwebinaari (vaihtoehtoinen tapa suorittaa yksi kurssin tehtävistä)

Mer information

Materiaali:

Zeithaml, V. A., Bitner, M. J. & Gremler, D. D. 2017. Services marketing. Integrating Customer Focus Across the Firm. New York: McGraw-Hill. Grönroos, C. 2009. Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Talentum. Journal of Service Management Journal of Service Science and Management.