Non-stop
Opintojakson nimi Rikos- ja riita-asioiden sovittelu ja sovitteleva työote (AMK)
Opintojakson ajankohta 11.03.2024 - 30.06.2024
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Janika Lindström
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.03.2024 - 19.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu ja sovitteleva työote (AMK)

11.03.2024 - 30.06.2024

Opintojakson kuvaus

Kurssi toteutetaan verkossa ja se on opiskeltavissa itsenäisesti omassa aikataulussa. Oppimisalustana toimii Canvas ja kurssiviestintään on ohjeet kurssialustalla.

Kurssin jälkeen opiskelija osaa

  • selittää rikos- ja riita-asioiden sovittelun asemaa rikosoikeusjärjestelmässä
  • määritellä restoratiivisen oikeuden taustateorian sekä sen arvot ja periaatteet pääpiirteissään
  • määritellä vapaaehtois- ja ammattisovittelijoiden roolia sovittelutoiminnassa
  • soveltaa omassa ammatillisessa toiminnassa sovittelevaa työotetta ja arvioida erilaisten konfliktien ratkaisumahdollisuuksia
  • tunnistaa ja vertailla minkä tyyppiset kysymykset näyttäytyvät rikos- ja riita-asioiden sovittelun erityiskysymyksinä
  • jäsentää katusovittelua ja sen kytkeytymistä lakisääteiseen rikos- ja riita-asioiden sovitteluun

Edeltävyysehdot

Tämä on AMK-opiskelijoiden toteutus. Jos opiskelet YAMK-tutkintoa, ilmiottaudu YAMK-toteutukselle SY00CB72-3001 Rikos- ja riita-asioiden sovittelu ja sovitteleva työote.

Arviointikriteerit

Opinnon Canvas-ympäristö on auki 30.06.2024 asti. Saadakseen suorituksen opinnosta opiskelijan on suoritettava kaikki moduulit ja tehtävät hyväksytysti 30.06.2024 mennessä.

Opinnoissa hyödynnetään automaattista arviointia ja erityisesti automaattisesti pisteytettyjä testejä. Automaattisella arvioinnilla tarkoitetaan sitä, että opiskelijan tekemien opintosuoritusten pisteet kirjautuvat automaattisesti verkko-oppimisympäristöön.

Alla olevasta taulukosta näet arviointiasteikon, jonka mukaisesti kurssin arvosanat määräytyvät.

Arvosana – Testeistä saatujen pisteiden osuus kokonaispistemäärästä 5 – 94% – 100% 4 – 88% – 93% 3 – 82% – 87% 2 – 76% – 81% 1 – 70% – 75% 0/hylätty – 0% – 69%

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

  • MODUULI 1: Rikos- ja riita-asioiden sovittelu Suomessa
  • MODUULI 2: Rikos- ja riita-asioiden sovittelun erityiskysymyksiä sekä tutkimus- ja kehittämisnäkökulmia
  • MODUULI 3: Nuorten sovittelut ja Katusovittelu rikos- ja riita-asioiden sovittelussa
  • MODUULI 4: Sovittelua koskeva säännös-, tutkimus-, selvitys- ja ohjemateriaali

Kurssi toteutetaan verkossa ja se on opiskeltavissa itsenäisesti omassa aikataulussa.

Opintojakson tiedot

Verkkokurssi on toteutettu yhteistyössä THL:n ja Aseman Lapset ry:n asiantuntijoiden kanssa.

Opintojakson lisätiedot

Opinnon Canvas-ympäristö on auki 30.06.2024 asti. Saadakseen suorituksen opinnosta opiskelijan on suoritettava kaikki moduulit ja tehtävät hyväksytysti 30.06.2024 mennessä.

Ilmoittautumistiedot

Tämä on AMK-opiskelijoiden toteutus. Jos opiskelet YAMK-tutkintoa, ilmiottaudu YAMK-toteutukselle SY00CB72-3001 Rikos- ja riita-asioiden sovittelu ja sovitteleva työote.