Non-stop
Kursnamn Rikos- ja riita-asioiden sovittelu ja sovitteleva työote (AMK)
Kursdatum 01.06.2024 - 31.12.2024
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 4 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Janika Lindström
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.05.2024 - 24.11.2024
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu ja sovitteleva työote (AMK)

01.06.2024 - 31.12.2024

Beskrivning

Kurssi toteutetaan verkossa ja se on opiskeltavissa itsenäisesti omassa aikataulussa. Oppimisalustana toimii Canvas ja kurssiviestintään on ohjeet kurssialustalla.

Kurssin jälkeen opiskelija osaa

 • selittää rikos- ja riita-asioiden sovittelun asemaa rikosoikeusjärjestelmässä
 • määritellä restoratiivisen oikeuden taustateorian sekä sen arvot ja periaatteet pääpiirteissään
 • määritellä vapaaehtois- ja ammattisovittelijoiden roolia sovittelutoiminnassa
 • soveltaa omassa ammatillisessa toiminnassa sovittelevaa työotetta ja arvioida erilaisten konfliktien ratkaisumahdollisuuksia
 • tunnistaa ja vertailla minkä tyyppiset kysymykset näyttäytyvät rikos- ja riita-asioiden sovittelun erityiskysymyksinä
 • jäsentää katusovittelua ja sen kytkeytymistä lakisääteiseen rikos- ja riita-asioiden sovitteluun

Förkunskapskrav

Tämä on AMK-opiskelijoiden toteutus. Jos opiskelet YAMK-tutkintoa, ilmoittaudu YAMK-toteutukselle Rikos- ja riita-asioiden sovittelu ja sovitteleva työote (YAMK).

Bedömningskriterier

Opinnon kaikki tehtävät on suoritettava ja pyydettävä suoritusmerkintää erillisellä tehtävällä opinnon päättymispäivään mennessä. Suoritusmerkintä merkitään Laurean rekisteriin noin kahden viikon sisällä suoritusmerkinnän pyyntötehtävän jättämisestä.

Kesälomakaudella heinäkuussa ja vuodenvaihteen lomien aikana ei kirjata arviointeja. Lukukauden loppuun mennessä tehdyt suoritukset kirjataan kuluneelle lukukaudelle, 31.12. mennessä tehdyt syyslukukaudelle ja 31.7. mennessä tehdyt kevätlukukaudelle.

Opinnoissa hyödynnetään automaattista arviointia ja erityisesti automaattisesti pisteytettyjä testejä. Automaattisella arvioinnilla tarkoitetaan sitä, että opiskelijan tekemien opintosuoritusten pisteet kirjautuvat automaattisesti verkko-oppimisympäristöön.

Alla olevasta taulukosta näet arviointiasteikon, jonka mukaisesti kurssin arvosanat määräytyvät.

Arvosana – Testeistä saatujen pisteiden osuus kokonaispistemäärästä

 • 5 – 94% – 100%
 • 4 – 88% – 93%
 • 3 – 82% – 87%
 • 2 – 76% – 81%
 • 1 – 70% – 75%
 • 0/hylätty – 0% – 69%

Arbetsformer och schemaläggning

 • MODUULI 1: Rikos- ja riita-asioiden sovittelu Suomessa
 • MODUULI 2: Rikos- ja riita-asioiden sovittelun erityiskysymyksiä sekä tutkimus- ja kehittämisnäkökulmia
 • MODUULI 3: Nuorten sovittelut ja Katusovittelu rikos- ja riita-asioiden sovittelussa
 • MODUULI 4: Sovittelua koskeva säännös-, tutkimus-, selvitys- ja ohjemateriaali

Sinulla on mahdollisuus suorittaa opinto omassa tahdissa aikavälillä 01.06.2024-31.12.2024.

Info

Verkkokurssi on toteutettu yhteistyössä THL:n ja Aseman Lapset ry:n asiantuntijoiden kanssa.

Anmälningsinformation

 • Ilmoittaudu ensisijaisesti oman korkeakoulusi opiskelijan työpöydän/Pakin/Pepin kautta.
 • Jos oma AMK:si ei vielä ole mukana ristiinopiskelupalvelussa, ilmoittaudu erillisellä lomakkeella.
 • Lisätietoja Laureaan saapuvalle ristiinopiskelijalle.
 • Ilmoittautumiseen liittyvät kyselyt aina: avoinamk@laurea.fi. Opintojakson vastuuopettaja vastaa vain opintojen sisältöön liittyviin kysymyksiin.

Kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Humak, Karelia, Lapin AMK, TAMK, Turku AMK, VAMK tai XAMK

 • Ilmoittaudu kotikorkeakoulusi opiskelijan työpöydän (esim. Pakki/Peppi) kautta.
 • Näet ilmoittautumisen tilan suoraan HOPSillasi.

Opiskelet muussa korkeakoulussa

 • Ilmoittaudu erillisellä ilmoittautumislomakkeella.
 • Anna henkilötunnuksesi oikeassa muodossa.
 • Käytä kotikorkeakoulusi opiskelijasähköpostiosoitetta. Ilmoittautumisia henkilökohtaisilla sähköpostiosoitteilla ei käsitellä.
 • Laita itsellesi muistiin, mille opintojaksolle olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet estynyt osallistumasta, ole yhteydessä: avoinamk@laurea.f