Kevät
Opintojakson nimi Ruotsin preppausta verkossa
Opintojakson ajankohta 29.01.2024 - 30.04.2024
Korkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja FM Ann-Katrin Tyni-Nummelin
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ruotsin preppausta verkossa

29.01.2024 - 30.04.2024

Opintojakson kuvaus

  • Kertaamme ruotsin kielen perusteita ja vahvistamme kielitaitoa. Kurssi antaa valmiuksia AMK:n pakollista Svenska i arbetslivet – opintojaksoa varten. Monipuolisia tehtäviä verkossa, joissa harjoitellaan mm. perussanastoa, kielioppia sekä luetun- ja kuullunymmärtämistä. Kurssilla saa myös paljon vinkkejä kielitaidon parantamiseen omatoimisesti mm. verkossa. Mahdollisuus myös vapaaehtoiseen puhumisen harjoitteluun opettajan kanssa verkossa. HUOM. Sisältö painottuu kulttuurialojen opiskelijoille, mutta tehtäviä voi soveltaa muillekin aloille.
  • HUOM. Kurssi on tarkoitettu vain niille, joilla pakollinen Svenska i arbetslivet – opintojakso on suorittamatta!

Edeltävyysehdot

Lähtötasona vähintään kohtalainen toisen asteen B-ruotsin tai hyvä peruskoulun B-ruotsin osaaminen, vähintään tasolla A2. Opintojakso ei ole alkeiskurssi.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Kurssiin kuuluvien tehtävien suoritus vaaditulla tavalla määräajassa antaa hyväksytty-merkinnän (3 op)

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

  • Itsenäinen työskentely verkossa opettajan ohjeiden mukaan sekä interaktiivisia tehtäviä ryhmän muiden opiskelijoiden kanssa.
  • Oman aineiston haku opiskelijan omien mielenkiinnon kohteiden mukaan.
  • Opiskelijan työtä keskimäärin n. 80 t = 3 op (1 op = 27 t)
  • Opintojakso suoritetaan 100% itsenäisesti verkossa. Kurssiin ei kuulu tenttiä.

 

VERKKO-OPINTOJAKSO 3 op 29.1. – 7.4.2024

HUOM. Kurssi on tarkoitettu vain niille, joilla pakollinen Svenska i arbetslivet – opintojakso on suorittamatta!

• Opintojakso alkaa 29.1.24. Viikolla 5 pidetään yhteinen aloitustapaaminen verkossa ma 29.1. klo 17 – 18

Lisätietoja ja kutsulinkki tulee, kun ilmoittautumisaika on päättynyt.

• Verkko-oppimisalustalla (turkuamk.itslearning.com) tehdään joka viikko annettavia tehtäviä, joita on mahdollisuus tehdä joustavasti myös oman aikataulun mukaan hitaammin tai nopeammin. •Opintojakso päättyy 7.4. mutta tehtäviä voi palauttaa vielä 30.4. asti.

Ilmoittautumistiedot

KIINTIÖT:

Turku AMK Taideakatemia 15 paikkaa Turku AMK muut: 25 Avoin AMK: 5 Muiden AMKien opiskelijat (CO opiskelijat): 15 TÄYNNÄ

Jos kiintiöt eivät tule täyteen, ilmoittautumisajan jälkeen voidaan täyttää paikat muilla opiskelijoilla varasijoilta.

Huom! HAMK:n, Humakin, Turku AMK:n ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa