Kevät
Opintojakson nimi Saanko olla? – Sukupuolen ja seksuaalisuuden ammatillinen kohtaaminen
Opintojakson ajankohta 18.03.2024 - 03.05.2024
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Riitta Vilkko
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 23.11.2023 - 29.02.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Saanko olla? – Sukupuolen ja seksuaalisuuden ammatillinen kohtaaminen

18.03.2024 - 03.05.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija

 • ymmärtää keskeisten seksuaalisuutta ilmaisevien käsitteiden merkityksen
 • tuntee seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta koskevan lainsäädännön, kansallisia ja kansainvälisiä ohjelmia ja suosituksia
 • ymmärtää yhteiskunnassa ja työelämässä vallitsevia syrjiviä normeja
 • osaa toimia luontevasti moninaisuuta edustavien työtovereiden ja asiakkaiden kanssa
 • osaa ja omaa rohkeutta ottaa seksuaalisuutta koskevat asiat puheeksi ja rakentaa hyvinvoivaa työyhteisöä.

Sisältö:

 • Seksologian peruskäsitteet; seksi, seksuaalisuus, sukupuoli
 • Seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta koskevaa lainsäädäntö ja suosituksia
 • Yhdenvertaisuutta syrjiviä normeja ja niiden merkitys yksilön työhyvinvointiin
 • Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus
 • Sukupuolineutraali ammatillinen vuorovaikutus

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Opintojakson arvioinnin perusteet löytyvät Moodle- oppimisalustalta. Opintoihin sisältyy neljä arvioitavaa oppimistehtävää. Oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty -täydennettävä asteikolla. Opintojakson kokonaisarvosanan Hyväksytty edellytyksenä on, että kaikki neljä oppimistehtävää ovat hyväksytysti suoritetut

Arvioinnissa huomioidaan mahdolliset keväällä valmistuvat. Heidän tulee olla henkilökohtaisesti yhteydessä ohjaaviin opettajiin henkilökohtaisen oppimissuunnitelman tekemistä varten.

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojaksototeutukseen kuuluvat oppimistehtävät tulee suorittaa Moodel oppimisalustalla toteutuksen aikana.

Opintototeutuksen kesto 18.03.- 03.05.2024.

Tehtävien palautus on aina torstaisin klo 12.00 mennessä Moodleen.

 • 1. tehtävän palautus to 28.3.2024 klo 12.00
 • 2. tehtävän palautus to 4.4.2024 klo 12.00
 • 3. tehtävän palautus to 18.4.2024 klo 12.00
 • 4. tehtävän palautus to 2.5.2024 klo 12.00

Palautuspäivät ovat ehdottomat. Myöhässä palautettuja tehtäviä ei arvioida. Mikäli olet valmistumassa ennen opintojakson päättymistä, sinun tulee olla yhteydessä opintojakson opettajiin heti opintojakson alussa.