Non-stop
Opintojakson nimi Sairastumiseen sopeutumisen tukeminen
Opintojakson ajankohta 09.01.2024 - 17.03.2025
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 06.11.2023 - 23.06.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Sairastumiseen sopeutumisen tukeminen

09.01.2024 - 17.03.2025

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Sairastuminen vakavasti tai pitkäaikaiseen sairauteen on usein yllättävä tapahtuma, joka voi horjuttaa arjen tasapainoa ja olla henkisesti hyvin kuormittavaa. Tällä kurssilla käydään läpi sairastumista kriisinä, sopeutumiseen liittyviä teoreettisia näkökulmia, selviytymistä tukevia taitoja ja keinoja sekä miten sairastunutta voidaan tukea. Kurssin oppimistavoitteet:
 • osaat kriisin vaiheet
 • osaat keskeisimmät sairauteen sopeutumiseen liittyvät teoriat
 • tiedät mitä tarkoittavat resilienssi ja psykologinen joustavuus sekä miten näitä voi vahvistaa
 • tiedät psyykkisen itsesäätelyn eri keinoja
 • omaksut mitkä asiat edistävät sopeutumisprosessin etenemistä
 • tiedät miten kriisissä olevaa voi tukea
Sisältö:
 • kriisin vaiheet
 • sairauteen sopeutumiseen liittyviä teorioita
 • resilienssi ja psykologinen joustavuus
 • selviytymistaitojen vahvistamisen taidot
 • psyykkisen itsesäätelyn keinot
 • coping- ja defenssimekamismit
 • kriisissä olevan tukeminen

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson tiedot

Ensimmäinen nonstop-aloitus on 9.1.2024. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta.

Viimeinen nonstop-aloitus kesällä on 25.6. ja siihen on ilmoittauduttava viimeistään 23.6.2024. Kesällä opiskelijat pääsevät ilmoittautumaan opinnoille, mutta kesäajan poikkeuksien vuoksi opinnot alkavat 13.8.2024. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.12.2024.