Non-stop
Kursnamn Sairastumiseen sopeutumisen tukeminen
Kursdatum 09.01.2024 - 28.08.2024
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 06.11.2023 - 26.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Sairastumiseen sopeutumisen tukeminen

09.01.2024 - 28.08.2024

Beskrivning

Tavoitteet: Sairastuminen vakavasti tai pitkäaikaiseen sairauteen on usein yllättävä tapahtuma, joka voi horjuttaa arjen tasapainoa ja olla henkisesti hyvin kuormittavaa. Tällä kurssilla käydään läpi sairastumista kriisinä, sopeutumiseen liittyviä teoreettisia näkökulmia, selviytymistä tukevia taitoja ja keinoja sekä miten sairastunutta voidaan tukea. Kurssin oppimistavoitteet:
 • osaat kriisin vaiheet
 • osaat keskeisimmät sairauteen sopeutumiseen liittyvät teoriat
 • tiedät mitä tarkoittavat resilienssi ja psykologinen joustavuus sekä miten näitä voi vahvistaa
 • tiedät psyykkisen itsesäätelyn eri keinoja
 • omaksut mitkä asiat edistävät sopeutumisprosessin etenemistä
 • tiedät miten kriisissä olevaa voi tukea
Sisältö:
 • kriisin vaiheet
 • sairauteen sopeutumiseen liittyviä teorioita
 • resilienssi ja psykologinen joustavuus
 • selviytymistaitojen vahvistamisen taidot
 • psyykkisen itsesäätelyn keinot
 • coping- ja defenssimekamismit
 • kriisissä olevan tukeminen

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Info

Ensimmäinen nonstop-aloitus on 9.1.2024. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.5.2024.