Non-stop
Opintojakson nimi Seikkaile sotepalveluviidakossa (1.6.-31.12.2023)
Opintojakson ajankohta 01.06.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Annika Kultavirta, Emmi Salmikangas
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 26.11.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Seikkaile sotepalveluviidakossa (1.6.-31.12.2023)

01.06.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Opiskelija osaa:

 • kuvata erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiä palveluita ja tunnistaa erilaiset palvelut ja järjestämisvastuut.
 • tunnistaa eri palvelujärjestelmissä sähköisiä palvelupolkuja.
 • tunnistaa käyttäjän näkökulmasta erilasia sähköisiä asiointipalveluja ja virtuaalivastaanottoja.

Sisältö ja sen jaksotus

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä.
 • Asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden roolit.
 • Sähköinen palvelupolku ja sen sisältämät palvelut.

Edeltävyysehdot

Ei esitietovaatimuksia. Tehtävä soveltuu kaikille AMK-opiskelijoille tutkinnosta riippumatta.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää

 • palvelupolkuun ja järjestämisvastuisiin liittyvän materiaaliin tutustumista ja sen merkitsemistä suoritetuksi
 • mindmap- ja vertaisarviointi tehtävän tekemistä ja sen merkitsemistä suoritetuksi
 • palvelujen käytettävyyteen liittyvien kysymysten pohtimista ja suorituksen merkitsemistä
 • lopputestin tekemistä hyväksytysti niin että saat pisteitä vähintään 8/12.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • MOOC suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.
 • Opintoa voi suorittaa kuukauden ajan ilmoittautumisajan päätyttyä.
 • 1 opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä.
 • MOOC:ssa on aluksi kuvattu opintojakson suoritus ja tehtävät.

Opintojakson tiedot

Opintojakso on kehitetty SotePeda 24/7 -hankkeessa.

Ilmoittautumistiedot

Saat linkin opintojakson työtilaan DigiCampuksella ilmoittautumisen vahvistusviestissä. Tarkista myös käyttämäsi sähköpostiohjelman roskaposti-, tarjous- ym. kansiot, jos viestiä ei näy saapuneissa.