Non-stop
Opintojakson nimi Seikkaile sotepalveluviidakossa
Opintojakson ajankohta 01.06.2024 - 31.12.2024
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Annika Kultavirta
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.05.2024 - 24.11.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Seikkaile sotepalveluviidakossa

01.06.2024 - 31.12.2024

Opintojakson kuvaus

Opiskelija osaa:

 • kuvata erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiä palveluita ja tunnistaa erilaiset palvelut ja järjestämisvastuut.
 • tunnistaa eri palvelujärjestelmissä sähköisiä palvelupolkuja.
 • tunnistaa käyttäjän näkökulmasta erilasia sähköisiä asiointipalveluja ja virtuaalivastaanottoja.

Sisältö ja sen jaksotus

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä.
 • Asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden roolit.
 • Sähköinen palvelupolku ja sen sisältämät palvelut.

Edeltävyysehdot

Ei esitietovaatimuksia. Tehtävä soveltuu kaikille AMK-opiskelijoille tutkinnosta riippumatta.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää

 • palvelupolkuun ja järjestämisvastuisiin liittyvän materiaaliin tutustumista ja sen merkitsemistä suoritetuksi
 • mindmap- ja vertaisarviointi tehtävän tekemistä ja sen merkitsemistä suoritetuksi
 • palvelujen käytettävyyteen liittyvien kysymysten pohtimista ja suorituksen merkitsemistä
 • lopputestin tekemistä hyväksytysti niin että saat pisteitä vähintään 8/12.

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • MOOC suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.
 • Opintoa voi suorittaa kuukauden ajan ilmoittautumisajan päätyttyä.
 • 1 opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä.
 • MOOC:ssa on aluksi kuvattu opintojakson suoritus ja tehtävät.

Kaikki tehtävät on suoritettava hyväksytysti opinnon päättymispäivään 31.12.2024 mennessä. Suoritusmerkintöjä tehdään Laurean rekisteriin kahden viikon sisällä suoritusmerkinnän pyynnöstä.

Kesälomakaudella heinäkuussa ja vuodenvaihteen lomien aikana ei kirjata arviointeja. Lukukauden loppuun mennessä tehdyt suoritukset kirjataan kuluneelle lukukaudelle, 31.12. mennessä tehdyt syyslukukaudelle ja 31.7. mennessä tehdyt kevätlukukaudelle.

Opintojakson tiedot

Opintojakso on kehitetty SotePeda 24/7 -hankkeessa.

Ilmoittautumistiedot

 • Ilmoittaudu ensisijaisesti oman korkeakoulusi opiskelijan työpöydän/Pakin/Pepin kautta.
 • Jos oma AMK:si ei vielä ole mukana ristiinopiskelupalvelussa, ilmoittaudu erillisellä lomakkeella.
 • Lisätietoja Laureaan saapuvalle ristiinopiskelijalle.
 • Ilmoittautumiseen liittyvät kyselyt aina: avoinamk@laurea.fi. Opintojakson vastuuopettaja vastaa vain opintojen sisältöön liittyviin kysymyksiin.

Kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Humak, Karelia, Lapin AMK, TAMK, Turku AMK, VAMK tai XAMK

 • Ilmoittaudu kotikorkeakoulusi opiskelijan työpöydän (esim. Pakki/Peppi) kautta.
 • Näet ilmoittautumisen tilan suoraan HOPSillasi.

Opiskelet muussa korkeakoulussa

 • Ilmoittaudu erillisellä ilmoittautumislomakkeella.
 • Anna henkilötunnuksesi oikeassa muodossa.
 • Käytä kotikorkeakoulusi opiskelijasähköpostiosoitetta. Ilmoittautumisia henkilökohtaisilla sähköpostiosoitteilla ei käsitellä.
 • Laita itsellesi muistiin, mille opintojaksolle olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet estynyt osallistumasta, ole yhteydessä: avoinamk@laurea.fi.