Syksy
Opintojakson nimi Sote-palveluiden uudistuvat toimintatavat
Opintojakson ajankohta 02.09.2024 - 15.12.2024
Korkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Jaana Tilli, Julia Sahramäki
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 10.06.2024 - 20.11.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Sote-palveluiden uudistuvat toimintatavat

02.09.2024 - 15.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija
  • ymmärtää hyvinvointialueiden organisaation, strategian, talouden ja hallinnon perusteet
  • tunnistaa sote-uudistuksen tuomat mahdollisuudet ja haasteet sosiaali- ja terveydenhuollolle
  • tunnistaa oman roolinsa ammattilaisena osana uutta palvelujärjestelmää
  • ymmärtää tiimi- ja monialaisen työskentelyn merkityksen osana uutta palvelujärjestelmää
Ydinsisällöt:
  • sote-uudistus ja hyvinvointialueiden toiminta
  • uudenlaiset toimintamallit hyvinvointialueilla
  • eettiset näkökulmat digitaalisessa asiakastyössä
  • uudenlaiset tiimit ja niiden toiminta hyvinvointialueilla

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäisesti verkossa tehtävä opintojakso. Itsenäisiä tehtäviä, verkkotestejä.

Ilmoittautumistiedot

Ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija:

Jotta voimme varmentaa, tilastoida ja rekisteröidä kotikorkeakoulusi, käytäthän ilmoittautuessasi oman kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. Mikäli jostain syystä et käytä kotikorkeakoulusi sähköpostia, muista kirjata kotikorkeakoulusi vahvistusviestissä tulevan linkin kautta vuorokauden kuluessa.

Diakin omat opiskelijat ilmoittautuvat Diakin opintoihin omien ilmoittautumisjärjestelmien ja ajankohtien puitteissa.